menu close menu

Archiwum

Dziękujemy Ojcze święty !

31 grudnia Dzwony w jeleniogórskiej świątyni papieskiej, w bazylice św. Erazma i Pankracego, podobnie jak w całej diecezji legnickiej,  o godzinie 18.00 obwieściły żałobę po przejściu do Domu Ojca  papieża seniora  Benedykta XVI i wezwanie do modlitwy za zmarłego papieża. Dla naszej Wspólnoty bardzo ważnym momentem Jego pontyfikatu było to...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKIEJ I GOSPODARCZEJ W PARAFII ŚW. ERAZMA I PANKRACEGO W 2022 r

W roku sprawozdawczym w naszej parafii : 43 dzieci zostało ochrzczonych ( w ubiegłym roku 41) 74 przystąpiło do I Komunii św. ( 70 rok temu) Sakrament Bierzmowania przyjęło 51 ( 27 osób w ubiegłym roku) Sakrament Małżeństwa przyjęło 6 par ( rok temu7 par ) Pogrzebów było 149 (...

Dziękczynienie za mijający rok 2022

W sylwestrowy wieczór zgromadziliśmy się w naszej bazylice, aby dziękować za wszystkie dobrodziejstwa minio­nego roku, dziękując szczególnie za wydarzenia zbawcze w na­szej rodzinie parafialnej, w naszym kraju i naszych rodzinach. W ostatni wieczór roku kalendarzowego, klęcząc przed Najświętszym Sakramentem zadawaliśmy sobie pytanie, co miniony rok wniósł w nasze życie osobiste, rodzin­ne...

Spotkanie opłatkowe rodziny parafialnej

W Uroczystość Świętej Rodziny na wspólnym Opłatku spotkali się przedstawiciele różnych grup duszpasterskich, działających przy naszej Parafii. Nad całością czuwał i spotkaniu przewodniczył Ks. Proboszcz Bogdan Żygadło. Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą, w czasie której Gospodarz parafii odczytał fragment Ewangelii. Wspominał również tych wszystkich, którzy jeszcze rok temu byli wśród...

Święto Świętej Rodziny

30 grudnia w liturgii kościoła przeżywaliśmy Święto Świętej Rodziny. To szczególny czas, gdy wpatrujemy się w przykład Świętej Rodziny oraz myślimy o naszych rodzinach. Podczas każdej mszy św. modliliśmy się za Rodziny naszej Wspólnoty Parafialnej, wypraszając dar Bożego błogosławieństwa, jedność i miłość. Ks. dziekan skierował do zgromadzonych małżeństw swoje słowo oraz pobłogosławił małżeństwa, które odnawiały podczas każdej...

PASTERKA W NASZEJ BAZYLICE

Uroczysta pasterka, sprawowana przez kapłanów z naszej Wspólnoty, rozpoczęła świętowanie  Bożego Narodzenia.  Na początku liturgii, odczytana została przez ks. Michała  tzw. Kalenda, czyli orędzie na Boże Narodzenie z Martyrologium Rzymskiego. Eucharystii przewodniczył ks. Proboszcz, a homilię wygłosił ks. prof. Paweł Bortkiewicz. Poniżej zamieszczamy nagranie kazania ks. prof. Pawła Bortkiewicza.  ...

Wigilijny obiad dla potrzebujących

Tego dnia, kiedy  całe rodziny zasiadają do wspólnej Wieczerzy , gdy spędzają ze sobą świąteczny czas, są też tacy, którzy rodziny nie mają, których bliscy odeszli, albo ci, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji. W Wigilię ich stół być może będzie pusty i nie usiądzie przy nim...

REKOLEKCJE ADWENTOWE

Rozpoczęliśmy nasze parafialne rekolekcje adwentowe, które prowadzi ks. prałat Stanisław Szupieńko. Msze z naukami rekolekcyjnymi od poniedziałku do środy o godz. 9:00 i 18:00. W kolejnych dniach zamieszczać będziemy rekolekcyjne kazania dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście z różnych względów i nie mogą się łączyć on-line. Poniżej zamieszczamy nagranie...

Rozpoczęliśmy Adwentowe czuwanie!

W sobotni wieczór, 26 listopada rozpoczęliśmy Adwentowy czas czuwania. Adwent jest to bogaty w symbolikę, okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.  Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym okresie...

PAMIĘCI ZMARŁYCH PEDAGOGÓW

Po raz kolejny w listopadzie, jeleniogórscy katecheci i nauczyciele uczcili pamięć tych, którzy poprzedzili ich w drodze do wieczności, tych których trud budowania umysłów i serc ludzi młodych do dziś dla wielu jest przykładem i natchnieniem. Nauczyciele, pedagodzy, katecheci i pracownicy szkoły. To o nich wszystkich pamiętali w trakcie modlitwy...