menu close menu

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKIEJ I GOSPODARCZEJ W PARAFII ŚW. ERAZMA I PANKRACEGO W 2022 r

W roku sprawozdawczym w naszej parafii :

 1. 43 dzieci zostało ochrzczonych ( w ubiegłym roku 41)
 2. 74 przystąpiło do I Komunii św. ( 70 rok temu)
 3. Sakrament Bierzmowania przyjęło 51 ( 27 osób w ubiegłym roku)
 4. Sakrament Małżeństwa przyjęło 6 par ( rok temu7 par )
 5. Pogrzebów było 149 ( 168 rok temu ) w tym 65 osób zostało zaopatrzonych
  w sakramenty. Bez sakramentów św., odeszło 84 osób.
 6. DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA

Podejmowana jest przez księży, siostry zakonne, katechetów świeckich i inne osoby świeckie (animatorów) zaangażowane w życie parafii na wielu płaszczyznach. Grono Katechetyczne Parafii św. Erazma i Pankracego stanowi 11 katechetów, w tym –
3 księży, 2 siostry zakonne i 6 osób świeckich.

Każdego 15- go dnia miesiąca sprawowana była Eucharystia w intencji władz Miasta
i mieszkańców Jeleniej Góry.

W PARAFII DZIAŁAJĄ :

 • Rada Parafialna (ekonomiczna i duszpasterska )
 • Parafialny zespół CARITAS
 • CHÓR Parafialny pod dyrekcją pana Piotra Bloka
 • Służba liturgiczna (kandydaci, ministranci; lektorzy; Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, stali lektorzy i akolici, a także ministranci – seniorzy);
 • Prowadzona jest na bieżąco Kronika Parafialna i strona internetowa parafii

 

GRUPY MODLITEWNE:

 • Żywy Różaniec ;
 • Bractwo Adoracyjne;
 • Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji
  Legnickiej;
 • Rodzina Franciszkańska;
 • Grupa Miłosierdzia Bożego;
 • Grupa Modlitewna Jana Pawła II;
 • Rodzina Radia Maryja;
 • Wspólnota św. Michała Archanioła;
 • Podejmowana jest przez wielu parafian Adopcja Dziecka poczętego;
 • Krąg Biblijny.
 • Ruch Odnowy w Duchu św.
 • Pastoralna troska o wiernych wyraża się również w comiesięcznym odwiedzaniu przez duszpasterzy osób chorych i w podeszłym wieku. Posługą tą objętych jest 48 osób.
 • Ponadto prowadzone są spotkania formacyjne dla rodziców dzieci
  Komunijnych i młodzieży do przygotowującej się do bierzmowania.

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA W PARAFII :
 • W naszej Wspólnocie działa PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS.
 • W szkołach działają Szkolne Koła Caritas.
 • W tym roku Parafia zorganizowała Wigilię dla ubogich i potrzebujących, którą uświetnił swoją obecnością Pasterz naszej diecezji ks. bp Andrzej Siemieniewski.
 • Każdego dnia wydawana jest żywność potrzebującym i ubrania.
 • Przeprowadzona została w marcu i kwietniu zbiórka żywności i artykułów higienicznych dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy, którą koordynowały siostry magdalenki.
 • Po wybuchu wojny na Ukrainie siostry magdalenki przyjęły pod swój dach 18 osób ( kobiety i dzieci), a w mieszkaniu parafialnym schronienie znalazło kolejnych 8 osób.

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA PARAFIALNE:

W wymiarze duchowym

 • W minionym roku przeżywaliśmy rekolekcje i inne formy” duchowej aktywizacji”. Warto tutaj wspomnieć, że do Wielkanocy przygotowywał nas w czasie rekolekcji, o. Stefan Wojda SchP. W swoich naukach, poprzez refleksję modlitewną, prowadził nas do zrozumienia Wielkiej Tajemnicy Wiary. W czas Bożego Narodzenia wprowadził nas ks. prałat Stanisław Szupieńko. Jesienią ruszyło Seminarium Odnowy Kościoła, które prowadził ks. Michał Kamiński.
 • W maju za 10 lat swojej działalności dziękowała Społeczność Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego.
 • W obecnym roku przeżywaliśmy 30 lecie utworzenia naszej diecezji, którą powołał do istnienia św. Jan Paweł II w roku 1992. Każdy jubileusz to okazja do dziękowania Bogu i ludziom, okazja dostrzeżenia bogactwa i różnorakich dzieł, jakie dokonują się i dokonywały na przestrzeni minionych lat w naszej legnickiej diecezji, a które są związane z konkretnymi osobami. Za wieloletnią służbę i oddanie wspólnocie kościoła legnickiego, za głębokie i żywe świadectwo wiary i miłosierdzia, medalem benemerenti (dobrze czyniącym).
 1. Pan Grzegorz Dąbrowski
 2. Państwo Bogumiła i Edward Sienniakowie
 3. Pan Tadeusz Kowalczyk
 4. Pani Joanna Hanusz
 5. Siostry Magdalenki od Pokuty
 6. Państwo Magdalena i Andrzej Kępińscy
 7. Państwo Chalczyńscy
 8. Państwo Iwona i Mirosław Dębscy
 9. Państwo Barbara i Mirosław Ludorowscy
 10. Pan Bernard Stankiewicz
 11. Pani Wioleta Dąbrowska
 12. Pan Piotr Koszel
 13. Pan Jakub Mucha
 • Warto dodać, że w minionym roku Siostry Magdalenki zaproponowały liczne formy rekolekcji i spotkań modlitewnych dla dziewcząt i kobiet. Sa to cykliczne spotkania osób, które chcą pogłębić swoją wiarę i swój rozwój duchowy.
 • Dominik w sposób szczególny i wyjątkowy prowadził grupę dzieci do pełnego uczestnictwa w Eucharystii poprzez organizację specjalnie dla nich i ich rodziców rekolekcje, cykliczne spotkania i warsztaty. Powyższe formy pogłębionej katechizacji były adresowane również do dzieci rocznicowych i klas 5. rocznicowych i klas 5
 • 3 kwietnia w naszej bazylice miał miejsce obrzęd pobłogosławienia ministrantów do posługi lektora.
 • 29 maja Wolontariat Misyjny Salvator , czyli grupa młodych ludzi skupiona przy zgromadzeniu Salwatorianów, którzy przyjechali z Wrocławia dzielili się w naszej Wspólnocie swoją posługą wolontariacką i uwrażliwiali nas na potrzebę wsparcia dzieł misyjnych.
 • 1 czerwca jubileusz 50- lecia posługi kapłańskiej obchodził ks. Czesław Grębosz, który pochodzi z naszej Parafii.
 • Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią od maja powoli wracały regularne spotkania grup parafialnych. Po raz pierwszy od czasu pandemii zorganizowane zostało spotkanie nauczycieli naszej parafii z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Spotkanie Opłatkowe grup parafialnych.
 • Parafia współorganizowała Ognisko Patriotyzmu, które zapłonęło w dniu 11 listopada na dziedzińcu szkoły katolickiej.
 • Decyzją ks. biskupa z naszej parafii odszedł ks. Dominik Słowiński, który 12. 2022 roku został proboszczem parafii w Janowicach Wielkich i Radomierzu.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • Zakończył się drugi etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym. Renowacji zostały poddane dwa obrazy w ramach, gloria i kartusz herbowy. Całkowita wartość zadania to kwota 482 462,00zł.
  Wykonanie tych prac nie byłoby możliwe bez pomocy różnych instytucji i osób prywatnych. Dzieło renowacji wsparli dotacjami:

Miasto Jelenia Gór – 100 000zł

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 250 000zł

Województwo Dolnośląskie – 30 000zł

Fundacja KGHM Polska Miedź ( darowizna) – 80 000zł

Środki własne Parafii – 22 462zł

 

 • Efektem przeprowadzonych kolejnych prac było przywrócenie utraconych walorów estetycznych kolejnych elementów cennego ołtarza głównego o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej.
 • Prace konserwatorskie prowadzone na łącznej powierzchni zabytku – ok. 47,8m2.
 • Zakupiono 50 kompletów naczyń na spotkania parafialne.
 • Wymieniono dwoje drzwi w garażach na bramy automatyczne.
 • Zakupiono rzutnik do projekcji multimedialnych.

 

KOCHANI MOI!

Ku końcowi zbliża się kolejny, pełen nieoczekiwanych wyzwań rok. Wkraczaliśmy w ten mijający rok pełni niepewności o swoje zdrowie, bo pandemia COVID-19 przechodziła piątą falą przez nasz kraj. Jednak niecałe dwa miesiące później w związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę ten problem zszedł na dalszy plan. Wtedy mobilizowaliśmy się do solidarnej pomocy narodowi ukraińskiemu, ale też gorąco modliliśmy się o pokój.

W naszej parafii włączyliśmy się w obronę św. Jana Pawła II w sytuacji, gdy nasilił medialny atak na św. Jana Pawła II i jego .

W sytuacji gdy Św. Jan Paweł II w Polsce nie tylko przestaje być autorytetem dla młodych ludzi, ale staje się obiektem kpin i żartów, warto przypomnieć i zaprosić zwłaszcza młodych ludzi na comiesięczne wieczornice z Janem Pawłem II. Podczas tych wieczornych , modlitewnych spotkań, przypominana jest nauka Wielkiego Polaka na różne tematy. Jest to połączone z prezentacją multimedialną, ubogaconą filmami i przemówieniami papieskimi.

Pomimo tego, że obecny czas jest inny, niż przez lata wszyscy się przyzwyczaili, nie oznacza, że jest gorszy. Mimo zmniejszającej się ilości osób praktykujących, bo pandemia zmieniła, zmodyfikowała nasze zachowania religijne, mimo że wielu z różnych przyczyn odeszło od praktyk religijnych, od Boga, to wierzymy, że On jednak działał, działa i będzie działał. Potrzeba tylko otwartości ze strony człowieka.

 

I O TO PROŚMY NA PROGU NOWEGO ROKU,
DZIĘKUJĄC PANU BOGU ZA OTRZYMANE ŁASKI
I Z POKORĄ PROSZĄC O NIEUSTANNĄ OPIEKĘ
I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
DLA WSZYSTKICH PARAFIAN I WSZYSTKICH PODEJMOWANYCH TUTAJ DZIEŁ.


__________
2 stycznia 2023 | Aktualności