menu close menu

WIELKI PIĄTEK

Liturgię Męki Pańskiej rozpoczęliśmy o godz. 18:00. Wielki Piątek to drugi  dzień Triduum Paschalnego; to czas, w którym przeżywamy tajemnicę Drogi Krzyżowej, męki i śmierci Chrystusa na Golgocie. To także dzień, w którym w kościele nie odprawia się mszy św., a celebrowana jest Liturgia Męki Pańskiej. W naszej bazylice przewodniczył jej ks. Damian, który na początku w duchu głębokiej pokory położył się krzyżem przed ołtarzem. Po tym akcie nastąpiła  Liturgia Słowa Bożego złożona z dwóch czytań, psalmu oraz opisu Męki Pańskiej z Ewangelii wg św. Jana, który był śpiewany przez chór parafialny pod dyrekcją pana Bernarda Stankiewicza. Kazanie  wygłosił przewodniczący Liturgii.  Mówił o tym, że wszyscy jesteśmy powołani do pokornej miłości, która zawsze prowadzi nas do nawrócenia i nowego życia, aby dawać świadectwo o realnej obecności Boga wśród nas. Zakończył je słynnym Przesłaniem Pana Cogito Zbigniewa Herberta.

Po homilii  nastąpiła  Adoracja Krzyża, komunia święta i w procesji przeniesiono Najświętszy Sakrament do ołtarza adoracji – Bożego Grobu, gdzie do północy wierni mogli modlić się. Do końca adoracji była też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

                                                                       Barbara Ludorowska


__________
30 marca 2024 | Aktualności