menu close menu

Odnowa w Duchu Świętym

Spotkania: w każdą środę – rozpoczynamy Eucharystią w bazylice o godz. 18.00

Miejsce: bazylika

Duszpasterz: ks. Michał Kamiński

Słowo dla wspólnoty:
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili,
nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie Mk 16,17-18

Nasz modlitwa:
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając,rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Nasza pieśń: Maryjo ukryj mnie


__________
4 września 2021 | Wspólnoty