menu close menu

Odpusty zupełne w bazylice

Według dokumenty Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny sakramentów:

Wierni, którzy nabożnie będą nawiedzać bazylikę i uczestniczyć w niej w jakimś obrzędzie lub przynajmniej pomodlą się słowami Modlitwy Pańskiej i odmówią wyznanie wiary, mogą, pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, przystąpienie do Stołu Pańskiego i modlitwa w intencji Ojca Świętego), dostąpić odpustu zupełnego w następujących dniach

Poniżej zamieszczamy uściślone daty w których każdy wierny zachowując w/w warunki może uzyskać łaskę odpustu zupełnego w Bazylice Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze:

  • 12 maja (uroczystość Świętego Pankracego)

  • 15 maja (rocznica nadania kościołowi tytułu bazyliki mniejszej)

  • 2 czerwca (uroczystość Świętego Erazma)

  • 29 czerwca (uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła)

  • 6 sierpnia (święto Przemienia Pańskiego)

  • ostatnia niedziela października (uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła)

  • dzień dowolnie wybrany przez wiernego (raz w roku)