menu close menu

Rodzina Franciszkańska

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.

REGUŁĄ życia franciszkanów Świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi. Natchnieni przez św. Franciszka i z nim powołani do odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

  • kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa „nawróceniem”,

  • oczyszczanie serca za złych skłonności, żądzy posiadania i panowania,

  • budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,

  • walkę z pokusami szerząc w środowisku pracy i w domu pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,

  • niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,

  • żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową,

  • czynienie miłosierdzia jak; bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego (panny, kawalerowie, wdowy i wdowcy), żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi.

Spotkania: ostatnia niedziela miesiąca – Msza św. o godz. 13.15 oraz spotkanie formacyjne

Miejsce: sala przy kancelarii

Duszpasterz: ks. Proboszcz Bogdan Żygadło


__________
27 lutego 2018 | Wspólnoty