menu close menu

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

7 czerwca podczas wieczornej Eucharystii,  młodzież z naszej parafii przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej z rąk Jego Ekscelencji  Księdza Biskupa Piotra Wawrzynka

W czasie homilii Ksiądz Biskup wyjaśnił kandydatom do bierzmowania  znaczenie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, do których oprócz chrztu i Eucharystii należy sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, czyli bierzmowanie.

Po kazaniu nastąpił uroczysty obrzęd udzielenia sakramentu bierzmowania. Przyjmij znamię daru Ducha Świętego oraz namaszczenie krzyżmem, stały się dopełnieniem i potwierdzeniem faktu, że oto Duch Święty rzeczywiście zstąpił na tych młodych ludzi i umocnił ich do mężnego wyznawania wiary. Od tej chwili są oni odpowiedzialni za swoją wiarę, za jej pogłębianie, za świadczenie o niej, a jeśli trzeba – jej obronę. O tę odwagę wiary modliliśmy się całą Wspólnotą Parafialną podczas Eucharystii.

Uroczystość uświetnił chór parafialny pod kierunkiem pana Piotra Bloka.

DROGA MŁODZIEŻY!

Niech przyjęcie sakramentu bierzmowania będzie dla Was umocnieniem do wypełnienia obietnicy złożonej samemu Bogu;
obietnicy życia według wiary,
obietnicy życia zgodnie z przykazaniami Dekalogu,
obietnicy poszerzania i pogłębiania wiedzy religijnej oraz mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.

 „A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego” (Rz 15).

Niech ten sakrament uczyni Was w pełni dojrzałymi chrześcijanami!

                                                                                   Barbara Ludorowska

                                                                       Zdjęcia:  B.Ludorowska

                                                                                    Katarzyna Szrama


__________
8 czerwca 2024 | Aktualności