menu close menu

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W poniedziałek 8 kwietnia 2024 r. obchodziliśmy, przeniesioną na ten dzień, uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca przypadał w tym roku w Wielki Poniedziałek).

Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny łączy się w Polsce z obchodami Dnia Świętości Życia, ustanowionego przez Episkopat Polski w 1998 r.  Jego celem jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”. Inicjatywa biskupów była odpowiedzią na to wezwanie Jana Pawła II zawarte w encyklice „Evangelium vitae”.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego od wielu już lat jest okazją do modlitwy o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Tradycyjnie również tego dnia wiele osób włącza się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Podczas porannej i wieczornej Eucharystii w naszej Wspólnocie, dzieła duchowej adopcji nienarodzonych dzieci podjęła się grupa wiernych. Uroczyście przyrzekli, że przez najbliższe dziewięć miesięcy będą modlić się i podejmować wyrzeczenia w intencji dzieci zagrożonych aborcją. Duchowa Adopcja polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców .
W naszej Wspólnocie Parafialnej, po wyznaniu wiary, nastąpił moment uroczystego przyrzeczenia. Poprzedziło go odśpiewanie, przy zapalonych od Paschału świecach, hymnu do Ducha Świętego. Następnie wierni przystąpili do ołtarza i złożyli stosowne przyrzeczenie.  Tej modlitwy podjęło się kilkadziesiąt osób z naszej Wspólnoty.

                                                           Barbara Ludorowska


__________
8 kwietnia 2024 | Aktualności