menu close menu

PROMOCJA LEKTORSKA

3 kwietnia w naszej bazylice miał miejsce obrzęd pobłogosławienia ministrantów do posługi lektora. Jak podaje Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami. Przygotowanie do pełnienia funkcji lektora obejmuje cykl spotkań zwany kursem lektorskim, który zajmuje się omówieniem zagadnień związanych z Pismem Świętym, Liturgią, Teologią Duchowości i zasadami czytania . Tak rozumiany kurs lektorski odbył się w naszym dekanacie Jelenia Góra – Zachód, a uczestniczyli w nim ministranci z parafii św. Erazma i Pankracego, Matki Bożej Miłosierdzia i M.B. Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu oraz parafii św. Judy Tadeusza. Kurs trwający trzy miesiące prowadził ks. Michał Kamiński.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. dziekan Bogdan Żygadło, a współcelebransami byli: ks. Tomasz Biszko- proboszcz parafii św. Judy Tadeusza oraz ks. Michał Kamiński. Po homilii, którą wygłosił o. Stefan Wojda SchP, miała miejsce promocja lektorska, podczas której ks. Dziekan najpierw przyjął zbiorową deklarację od wszystkich kandydatów, którą w ich imieniu złożył ks. Michał, a następnie udzielił kandydatom uroczystego błogosławieństwa, modląc się nad całą grupą. Na koniec każdemu został nałożony krzyż lektorski.
Po zakończonej Eucharystii przedstawiciel lektorów dziękował księdzu Michałowi – duszpasterzowi kursu za przygotowanie do pełnienia posługi lektorskiej , a także Księdzu Dziekanowi za włączenie ich do grona lektorów.

                                                                                               Barbara Ludorowska

Drodzy Lektorzy!

Niech Biblia będzie Waszym pokarmem. Niech będzie najważniejszą książką Waszego życia, bo jest to Słowo Boże. Niech Ono was prowadzi, niech będzie światłem, kiedy przyjdą w Waszym życiu ciemności. Niech będzie drogowskazem, kiedy będziecie pytać, dokąd iść. Niech będzie radością, kiedy przyjdzie chwila smutku, bo tylko wtedy będziecie mogli tym Słowem skutecznie się dzielić i rozpalać serca innych w tym smutnym świecie, w którym coraz więcej ludzi odwraca się od Boga.


Życzymy Wam zapału i radości w pełnieniu nowych funkcji w Waszych Wspólnotach Parafialnych. Gratulujemy także Waszym Rodzicom, dla których Wasza posługa staje się ważnym wyróżnieniem.

 Króluj nam Chryste!

 


__________
3 kwietnia 2022 | Aktualności