menu close menu

Kapłańskie Jubileusze

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana było okazją do modlitwy za Księdza Proboszcza, który obchodził 38. rocznicę  święceń prezbiteratu. Natomiast w sobotę dziękczynną Eucharystię za 5 lat kapłaństwa sprawował ks. Michał Kamiński.

Każdy jubileusz niesie ze sobą dozę refleksji. Dla dzisiejszych Jubilatów jest to z pewnością okazja do spojrzenia w przeszłość, ale przede wszystkim okazja do dziękczynienia za to, co nazywamy w DAREM I TAJEMNICĄ.  Kapłani dziękowali Bogu za to, że Bóg ich wybrał i posłał, by stawali się głosicielami Dobrej Nowiny. Dziękując za kapłaństwo, dziękowali za ludzi, których Bóg postawił na drodze ich kapłańskiego życia oraz prosili zebranych o modlitwę, która w ich posłudze jest bardzo potrzebna.

Drodzy Kapłani! Modląc się z Wami i za Was, życzymy przede wszystkim Bożego Błogosławieństwa, duchowej radości i satysfakcji z posługi kapłańskiej. Modlimy się przez pośrednictwo Maryi Matki Kościoła o pomnożenie Darów Ducha św. i zapał do dalszej pracy apostolskiej.

                                                                                 Barbara Ludorowska

Zdjęcia: Magdalena Kępińska


__________
25 maja 2024 | Aktualności