menu close menu

Wielkopostne Rekolekcje Parafialne

Rekolekcje to czas zbierania ponownie swojego życia w jedną całość. By to co cielesne, fizyczne, intelektualne było powiązane z tym co duchowe. Rekolekcje to czas zbierania się w sobie na nowo, ale ważne jest też to, że znajdujemy siebie pośród innych, którzy wierzą tak jak my. Ważne jest zatem, by stanąć w większej grupie i zobaczyć, że nie jestem sam. Są obok mnie inni, którzy wierzą, nie wstydzą się swojej wiary, nie wstydzą się dać świadectwa. Takie doświadczenie bardzo umacnia, bo wtedy stajemy się o wiele mocniejsi, bo są niesieni wiarą innych.

Dzisiaj wszyscy żyjemy bardzo szybko. Zwykle nie mamy czasu na zastanowienie się: dokąd, skąd, dlaczego to wszystko się dzieje. Każdy potrzebuje się zatrzymać. Rekolekcje są pretekstem do zatrzymania, ale nie tylko po to, by złapać oddech i odpocząć. Przede wszystkim chodzi o to, by stanąć przed Bogiem i spojrzeć na swoje życie Jego oczami. Dzięki temu możemy odnowić swoje doświadczenie religijne, doświadczenie życia razem z Bogiem. Właśnie temu służą rekolekcje.

W naszej Wspólnocie Parafialnej nauki głosi ks. dr Erwin Jaworski, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża św. w Jeleniej Górze.

Zapraszamy na kolejny dzień wielkopostnych ćwiczeń duchowych we wtorek i środę , a dla tych którzy nie mogą osobiście uczestniczyć, zamieszczamy nagrania kazań rekolekcyjnych. Dodatkowo zapraszamy do wysłuchania kazania pasyjnego, które wygłosił Ksiądz Rekolekcjonista podczas nabożeństwa Gorzkich Żali.

Nauka 1

Gorzkie żale

DRUGI DZIEŃ

W drugim dniu  naszego rekolekcyjnego zatrzymania się , po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni do  mistycznego wyjścia na górę. Wczoraj była to Góra Błogosławieństw, gdzie  Jezus mówił nam o potrzebie dawania  świadectwa swojej wiary. Dziś znowu Jezus zaprasza  na tę górę, aby słuchać tego, co ma nam  do powiedzenia. A głównym tematem drugiego dnia rekolekcji była nauka o potrzebie  przestrzegania Prawa, które zawarte jest w przykazaniach, zwłaszcza w dekalogu.

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej nauki rekolekcyjnej. Dzień 2

TRZECI DZIEŃ REKOLEKCJI

Trzeciego dnia Rekolekcji wciąż „przebywaliśmy” na Górze, na której Jezus wygłaszał swoje kazanie. Ten czas spędzony na tej Górze został nam dany, jak podkreślał Ksiądz Erwin, abyśmy lepiej zrozumieli wolę Bożą, abyśmy bardzie wsłuchali się w to, co Chrystus ma nam do powiedzenia. Wszystko po to, aby mądrze, dobrze i pięknie iść przez życie. W niedzielę zatrzymaliśmy się na pierwszych fragmentach kazania na Górze. I dowiedzieliśmy się, że jesteśmy zobowiązała do dawania świadectwa. Mamy być jak sól, jak światło i świecić tym światłem przed ludźmi.  Wczoraj zatrzymywaliśmy się na słowach Jezusa, który mówi nam o potrzebie przestrzegania prawa, o potrzebie przestrzegania przykazań, zwłaszcza tych, które pochodzą od samego Boga Ojca. A trzeciego dnia duchowych ćwiczeń, omówione zostały słowa Chrystusa   o modlitwie, poście i jałmużnie.

Dzień 3

Barbara Ludorowska

                                                           zdjęcia: Magdalena Kępińska


__________
18 marca 2024 | Aktualności