menu close menu

RZĄDOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW

Rewitalizacja Bazyliki Mniejszej św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze

Wartość całkowita zadania –                                          2 900 000

Dofinansowanie z RPOZ –                                             2 842 000

Dofinansowanie z budżetu miasta Jelenia Góra –          58 000

Załączniki:

1-Zaproszenie do postępowania zakupowego

2- Załacznik nr 1- Klauzula informacyjna.

3-Rzut parteru Bazyliki

4- Przekrój poprzeczny Bazyliki

Część 1 

Część 2 

Część 3

          Modyfikacja zakresu prac w Części 2 i Części 3 (1)

          Decyzja WKZ 2201-2023- popraw.błąd w uzasadnieniu

         Informacja o wyborze oferty


__________
4 marca 2024 | Dotacje na Ochronę Zabytków