menu close menu

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DUSZPASTERSKIEJ I GOSPODARCZEJ W PARAFII ŚW. ERAZMA I PANKRACEGO W 2023 r.

W roku sprawozdawczym w naszej parafii :

 1. 33 dzieci zostało ochrzczonych ( w ubiegłym roku 43)
 2. ­­­­72 przystąpiło do I Komunii św. ( 74 rok temu)
 3. Sakrament Bierzmowania przyjęło 84 osób ( 51 osób w ubiegłym roku)
 4. Sakrament Małżeństwa przyjęło 8 par ( rok temu6 par )
 5. Pogrzebów było121 ( 149 rok temu ) w tym 64 osób zostało zaopatrzonych w sakramenty. Bez sakramentów św, odeszło 57 osób.
 6. DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA

Podejmowana jest przez księży, siostry zakonne, katechetów świeckich i inne osoby świeckie (animatorów) zaangażowane w życie parafii na wielu płaszczyznach. Grono Katechetyczne Parafii św. Erazma i Pankracego stanowi 9 katechetów, w tym –
4 księży, 1 siostra zakonna i 5 osób świeckich.

Każdego 15- go dnia miesiąca sprawowana była Eucharystia w intencji władz Miasta
i mieszkańców Jeleniej Góry.

W PARAFII DZIAŁAJĄ :

 • Rada Parafialna (ekonomiczna i duszpasterska )
 • Parafialny zespół CARITAS
 • CHÓR Parafialny pod dyrekcją pana Piotra Bloka
 • Służba liturgiczna (kandydaci, ministranci; lektorzy; Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, stali lektorzy i akolici, a także ministranci – seniorzy);
 • Prowadzona jest na bieżąco Kronika Parafialna i strona internetowa parafii

 

GRUPY MODLITEWNE:

 • Żywy Różaniec ;
 • Bractwo Adoracyjne;
 • Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji
  Legnickiej;
 • Rodzina Franciszkańska;
 • Grupa Miłosierdzia Bożego;
 • Grupa Modlitewna Jana Pawła II;
 • Rodzina Radia Maryja;
 • Wspólnota św. Michała Archanioła;
 • Podejmowana jest przez wielu parafian Adopcja Dziecka poczętego;
 • Krąg Biblijny.
 • Ruch Odnowy w Duchu św.
 • Pastoralna troska o wiernych wyraża się również w comiesięcznym odwiedzaniu przez duszpasterzy osób chorych i w podeszłym wieku. Posługą tą objętych jest 45 osób.
 • Ponadto prowadzone są spotkania formacyjne dla rodziców dzieci
  Komunijnych i młodzieży do przygotowującej się do bierzmowania.

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA W PARAFII :
 • W naszej Wspólnocie działa PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS.
 • W szkołach działają Szkolne Koła Caritas.
 • W tym roku Parafia zorganizowała Wigilię dla ubogich i potrzebujących, którą uświetnił swoją obecnością Pasterz naszej diecezji ks. bp Piotr Wawrzynek
 • Każdego dnia wydawana jest żywność potrzebującym i ubrania .
 • 29 stycznia nasza Wspólnota Parafialna gościła ks. dra Aleksandra Biszko, który pracuje na Ukrainie w miejscowości Szczerzec w diecezji lwowskiej. Zorganizowana wtedy została zbiórka pieniędzy na pomoc walczącej Ukrainie.
 • W 23. Dniu Papieskim, jak w latach ubiegłych po Mszach św., wsparliśmy darem serca Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia.WAŻNIEJSZE WYDARZENIA PARAFIALNE:

W wymiarze duchowym

 • W minionym roku przeżywaliśmy rekolekcje i inne formy” duchowej aktywizacji”. Warto tutaj wspomnieć, że do Wielkanocy przygotowywał nas w czasie rekolekcji, o. Bogdan Koczor z zakonu franciszkanów. W czas Bożego Narodzenia wprowadził nas ks. prof. Paweł Bortkiewicz. Jesienią ruszyło Seminarium o Słuchaniu Słowa, które prowadził ks. Michał Kamiński.
 • W uroczystość Zwiastowania Pańskiego w naszej bazylice miał miejsce obrzęd pobłogosławienia ministrantów do posługi lektora.
 • W kwietniu włączyliśmy się w organizację Jeleniogórskiego Marszu Papieskiego
 • W lipcu miał miejsce obrzęd poświęcenia sztandaru Jeleniogórskiego Aresztu Śledczego.
 • W 13. Tygodniu Wychowania wybrzmiała w naszej świątyni koncert „Światło wiary”.
 • Wolontariat Misyjny Salvator, czyli grupa młodych ludzi skupiona przy zgromadzeniu Salwatorianów, którzy przyjechali z Wrocławia dzielili się w naszej Wspólnocie swoją posługą wolontariacką i uwrażliwiali nas na potrzebę wsparcia dzieł misyjnych.
 • Przez dwa dni listopada w naszej Wspólnocie dekanalnej gościły Relikwie Błogosławionej Rodziny Ulmów.
 • 19 marca decyzją ks. Biskupa do posługi w naszej Wspólnocie został skierowany ks. Damian Skrzypek. Natomiast w dniu 22 sierpnia zakończył swą ziemską pielgrzymkę do Domu Ojca ksiądz Czesław Grębosz.
 • Warto dodać, że w minionym roku Siostry Magdalenki zaproponowały liczne formy rekolekcji i spotkań modlitewnych dla dziewcząt i kobiet. Są to cykliczne spotkania osób, które chcą pogłębić swoją wiarę i swój rozwój duchowy.
 • Parafia współorganizowała Karkonoski Orszak Trzech Króli i Ognisko Patriotyzmu.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • Zakończył się trzeci etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym. Wykonanie tych prac nie byłoby możliwe bez pomocy różnych instytucji i osób prywatnych. Dzieło renowacji wsparli dotacjami:

Miasto Jelenia Góra

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Fundacja KGHM Polska Miedź

Środki własne Parafii

Efektem przeprowadzonych kolejnych prac było przywrócenie utraconych walorów estetycznych kolejnych elementów cennego ołtarza głównego o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej.

 

 • Zakupiono klęczniki, balaski do udzielania komunii św., kielichy mszalne i nowe dywany do kościoła św. Anny.

 

 

KOCHANI MOI!

Ku końcowi zbliża się kolejny, pełen nieoczekiwanych wyzwań rok. Pomimo tego, że obecny czas jest inny, niż przez lata wszyscy się przyzwyczaili, nie oznacza, że jest gorszy. Mimo zmniejszającej się ilości osób praktykujących, bo pandemia zmieniła, zmodyfikowała nasze zachowania religijne, mimo że wielu z różnych przyczyn odeszło od praktyk religijnych, od Boga, to wierzymy, że On jednak działał, działa i będzie działał. Potrzeba tylko otwartości ze strony człowieka .

 

 

I O TO PROŚMY NA PROGU NOWEGO ROKU,
DZIĘKUJĄC PANU BOGU ZA OTRZYMANE ŁASKI
I Z POKORĄ PROSZĄC O NIEUSTANNĄ OPIEKĘ
I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
DLA WSZYSTKICH PARAFIAN I WSZYSTKICH PODEJMOWANYCH TUTAJ DZIEŁ.


__________
1 stycznia 2024 | Aktualności