menu close menu

Ołtarz główny odzyskuje blask

Zakończył się kolejny etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym. Renowacji zostały poddane elementy rzeźbiarskie części ołtarza. Całkowita  wartość zadania to kwota ok. 650.000,00zł.
Wykonanie tych prac nie byłoby możliwe bez pomocy różnych instytucji i osób prywatnych. Dzieło renowacji wsparli dotacjami:

Miasto Jelenia Góra

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Województwo Dolnośląskie

Fundacja KGHM Polska Miedź ( darowizna)

Środki własne Parafii

 

Efektem przeprowadzonych kolejnych prac  jest przywrócenie utraconych walorów estetycznych poprzez uzyskanie pierwotnej wartości wizualnej odbioru, a tym samym zachowanie  i utrwalenie substancji rzeźbiarskiej kolejnych elementów cennego ołtarza głównego o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej.

Autorem ołtarza jest  norweski rzeźbiarz Thomas Weissfeldt, pomocnikiem – snycerz z Jeleniej Góry David Hielscher, autorem obrazów- współpracownik Willmanna- malarz Johann Philipp Kretschmer.

Prace konserwatorskie będą kontynuowane w kolejnych latach.


__________
5 listopada 2023 | Aktualności