menu close menu

Dziękczynienie za NSZZ Solidarność

W niedzielę, 27 sierpnia w naszej bazylice dziękowaliśmy Bogu za „Solidarność”. Za jej obecność – trwającą już czterdzieści trzy lata – w naszej Ojczyźnie. Za odnowę polskiego życia, za jej etos, za podjęcie odpowiedzialnej „ pracy nad pracą”, za trud zdobywania wolności, za nieustępliwą służbę sprawiedliwości w życiu wspólnoty, w stosunkach pracy. Za trwanie przy wartościach ojczystych – pamięci historycznej, tożsamości, tradycji narodowej.
Dziś dziękowaliśmy za ludzi „Solidarności”, którzy jej służyli, w dobrym i złym. Nie upadli, nie odeszli, nie przekreślili tamtej drogi i dzisiaj nie przepraszają za „Solidarność”.
Bożemu miłosierdziu polecaliśmy zmarłych ze związkowej wspólnoty, którzy w ciągu tych minionych lat zakończyli bieg swego życia, weszli w krąg wiekuistej światłości. Wielu z nich to ofiary stanu wojennego, polegli w kopalni Wujek, w Lubinie, podczas manifestacji. Także ci, co stracili życie w okolicznościach wciąż niewyjaśnionych.

W uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. dziekan Bogdan Żygadło udział wzięli przedstawiciele Parlamentu: pan senator Krzysztof Mróz i pan poseł Stanisław Żuk, a przede wszystkim członkowie NSZZ Solidarność Ziemi Jeleniogórskiej, z przewodniczącym panem Franciszkiem Kopciem i jego zastępcy: Bogusław Wojtas, Paweł Wysocki, Ireneusz Oracz. Licznie przybyli również związkowcy – emeryci, a więc ci, którzy ją tworzyli i ci, którzy kontynuują idee związkowe współcześnie.

Podczas tej uroczystej Eucharystii homilię wygłosił ks. dr Mariusz Majewski. Po zakończonej Mszy św. zostały złożone kwiaty pod tablicą pamiątkową.

ZACHĘCAMY DO WYSŁUCHANIA HOMILII KS. DRA MARIUSZA MAJEWSKIEGO

                                                                                   Barbara Ludorowska


__________
29 sierpnia 2023 | Aktualności