menu close menu

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

4 czerwca podczas wieczornej Eucharystii młodzież z naszej parafii, parafii Chrystusa Króla w Janowicach Wielkich, św. Wawrzyńca w Dziwiszowie, św. Mikołaja w Siedlęcinie i  parafii św. Marcina w Sobieszowie przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej z rąk Jego Ekscelencji  Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego.

W czasie homilii Ksiądz Biskup wyjaśnił kandydatom do bierzmowania  czym jest Tajemnica Trójcy Świętej, ponieważ w tym dniu w Kościele obchodzona jest uroczystość  Trójcy Przenajświętszej. Jest to jednocześnie jedna  z najtrudniejszych i najważniejszych prawd naszej wiary – wiary w Boga w Trzech Osobach. Jak zatem poznać Trójjedynego Boga? Czy jest to w ogóle możliwe? Szukając odpowiedzi na to pytanie, musimy sobie jasno odpowiedzieć, że bez światła wiary nie będzie to możliwe.  Boga możemy poznać poprzez zażyłą relację z Nim. Niewątpliwie szczególną pomocą w odkrywaniu tajemnicy Trójcy Przenajświętszej-  mówił w homilii ksiądz biskup –  jest dzisiejsza liturgia słowa. W drugim czytaniu św. Paweł pozdrawia swoich czytelników szczególnymi słowami, które również my możemy często usłyszeć na rozpoczęcie Eucharystii: Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi! (2 Kor 13, 13). Te słowa podkreślają szczególne cechy Boga: miłość, łaskę i jedność. Spotkamy w swoim życiu Boga Trójjedynego tylko wtedy, gdy odpowiemy na miłość Boga, która przychodzi w łasce wiary.

Po kazaniu nastąpił uroczysty obrzęd udzielenia sakramentu bierzmowania. Przyjmij znamię daru Ducha Świętego oraz namaszczenie krzyżmem, stały się dopełnieniem i potwierdzeniem faktu, że oto Duch Święty rzeczywiście zstąpił na tych młodych ludzi i umocnił ich do mężnego wyznawania wiary. Od tej chwili są oni odpowiedzialni za swoją wiarę, za jej pogłębianie, za świadczenie o niej, a jeśli trzeba – jej obronę. O tę odwagę wiary modliliśmy się całą Wspólnotą Parafialną podczas Eucharystii.

Uroczystość uświetnił chór parafialny pod batutą pana Piotra Bloka.

 

DROGA MŁODZIEŻY!

Niech przyjęcie sakramentu bierzmowania będzie dla Was umocnieniem do wypełnienia obietnicy złożonej samemu Bogu;obietnicy życia według wiary,
obietnicy życia zgodnie z przykazaniami Dekalogu,
obietnicy poszerzania i pogłębiania wiedzy religijnej oraz mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.

 „A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego” (Rz 15). Niech ten sakrament uczyni Was w pełni dojrzałymi chrześcijanami.


__________
5 czerwca 2023 | Aktualności