menu close menu

Dzień Odpustu Parafialnego

W piątek, 12 maja obchodziliśmy uroczystość ku czci. św. Pankracego, który wraz ze św. Erazmem patronuje naszej bazylice.  Odpust parafialny, czyli święto Patrona Kościoła Parafialnego jest przede wszystkim świętem Wspólnoty Wiernych tworzącej daną parafię.
To szczególny czas łaski  i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu. Daje też okazję poznania świętego Patrona Parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opiekę.

Uroczystą mszę św. sprawowało 13 kapłanów pod przewodnictwem ks. Tomasza Kołodzieja, sekretarza J.E. ks. biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, który również wygłosił okolicznościową homilię.  Mówił w niej o trzech darach, jakie otrzymuje  od Boga w dniu odpustu każda Parafia.
Pierwszym jest dar wspólnoty, której najważniejszym przejawem powinna być jedność, wierność przekazowi wiary i świadectwo życia jej członków. Warto w tym miejscu  zaznaczyć, że w dniu dzisiejszym jedność Kościoła jeleniogórskiego, była po raz pierwszy od wielu lat tak bardzo zauważalna.  W tym roku bowiem, w świętowanie  odpustu w kościele miejskim Jeleniej Góry, włączyli się niemal wszyscy księża proboszczowie naszego miasta,  a ci którym obowiązki przeszkodziły, dołączyli do procesji eucharystycznej.
Drugim darem jest Obecność Jezusa przejawiająca się w Słowie Bożym, sakramentach i żywej Obecności w Eucharystycznym Zgromadzeniu. Trzeci dar, najbardziej związany z dzisiejszym Świętem to świadectwo wiary Świętych, którzy jednoznacznie wyznaczają nam kierunek naszej drogi, drogi ku Bogu.
Msza święta zakończyła się procesją wokół bazyliki i odśpiewaniem „Te Deum.  Liturgię ubogacił swoim śpiewem chór parafialny prowadzony przez pana Piotra Bloka.

Barbara Ludorowska


__________
13 maja 2023 | Aktualności