menu close menu

WIELKI PIĄTEK

Liturgię Męki Pańskiej rozpoczęliśmy o godz. 18:00. Wielki Piątek to drugi dzień Triduum Paschalnego; to czas, w którym przeżywamy tajemnicę Drogi Krzyżowej, męki i śmierci Chrystusa na Golgocie. To także dzień, w którym w kościele nie odprawia się mszy św., a Liturgię Męki Pańskiej. W naszej bazylice przewodniczył jej ks. Damian, który na początku w duchu głębokiej pokory położył się krzyżem przed ołtarzem. Po tym akcie nastąpiła Liturgia Słowa Bożego złożona z dwóch czytań, psalmu oraz opisu Męki Pańskiej z Ewangelii wg św. Jana, który był śpiewany przez chór parafialny. Po kazaniu nastąpiła Adoracja Krzyża, komunia święta i w procesji przeniesiono Najświętszy Sakrament do ołtarza adoracji – Bożego Grobu.

                                                                       Barbara Ludorowska


__________
8 kwietnia 2023 | Aktualności