menu close menu

Drugi dzień rekolekcji

Czy naszym życiem rządzi przypadek, czy Opatrzność?  Co jest przypadkiem, a co opatrznością w naszym życiu? Czy są modlitwy, które mają szczególną moc? Co trzeba zrobić człowiek, żeby jego modlitwy zostały przez Boga wysłuchane?
Między innymi na te pytania, w swojej kolejnej nauce rekolekcyjnej odpowiadał o. Bogdan. Kończąc zwrócił uwagę na to, że często Bóg zamiast cudów stawia na naszej drodze człowieka; opatrznościowego człowieka. Może być nim każdy, kto przystanie, wysłucha, pocieszy, poda rękę i przeprowadzi przez jakiś  trudny czas ludzkiego życia. Może my dzisiaj będziemy narzędziem Bożej Opatrzności dla kogoś?
A co z prośbami zanoszonymi do Boga, które po ludzku wydają się nie wysłuchane? Człowiek ostatecznie staje wobec tajemnicy Bożej opieki nad światem, staje z pytaniami, na które nie znajduje odpowiedzi na ziemi.

ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA KOLEJNEJ REKOLEKCYJNEJ NAUKI.


__________
27 marca 2023 | Aktualności