menu close menu

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W dniu 25 marca obchodzony jest w Kościele Dzień Świętości Życia. Podczas porannej i wieczornej Eucharystii, dzieła duchowej adopcji nienarodzonych dzieci podjęła się duża grupa wiernych. Uroczyście przyrzekli, że przez najbliższe dziewięć miesięcy będą modlić się i podejmować wyrzeczenia w intencji dzieci zagrożonych aborcją. Duchowa Adopcja polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. W naszej Wspólnocie Parafialnej, po wyznaniu wiary, nastąpił moment uroczystego przyrzeczenia. Poprzedziło go odśpiewanie, przy zapalonych od Paschału świecach, hymnu do Ducha Świętego. Następnie wierni przystąpili do ołtarza i złożyli stosowne przyrzeczenie. Tej modlitwy podjęło się kilkadziesiąt osób z naszej Wspólnoty.

                                                           Barbara Ludorowska


__________
25 marca 2023 | Aktualności