menu close menu

Nowy biskup pomocniczy naszej diecezji

Decyzją papieża Franciszka, ks. Piotr Wawrzynek – dotychczasowy proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu-Leśnicy – został mianowany biskupem pomocniczym diecezji legnickiej.  W komunikacie Nuncjatury Apostolskiej, podpisanym przez abp Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego czytamy:
 „Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Piotra WAWRZYNKA, proboszcza parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu-Leśnicy, biskupem pomocniczym diecezji legnickiej i przydzielił mu stolicę tytularną Rusuccuru.

Warszawa, 4 marca 2023 r.”

Otaczamy modlitwą  nowego biskupa naszej diecezji, polecając go wstawiennictwu św. Erazma i Pankracego

Ks. Piotr Wawrzynek urodził się 25 kwietnia 1970 roku we Wrocławiu. Do szkoły podstawowej uczęszczał we Wrocławiu w latach 1977-1985. W 1985 roku rozpoczął edukację w V Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, które ukończył świadectwem maturalnym w 1989 roku. W latach 1989-1995 odbywał formację w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Ukończył je w 1995 roku, uzyskując magisterium z teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 roku.

W latach 1995-1997 był wikariuszem parafii św. Marii Magdaleny w Ścinawce, a w latach 1997-2003 – w parafii św. Rodziny we Wrocławiu. W latach 2003-2017 był diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, równocześnie w latach 2003-2010 był duszpasterzem akademickim w CODA „Maciejówka” we Wrocławiu. W roku 2010 uzyskał licencjat kanoniczny z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W latach 2010-2015 pracował duszpastersko w Parafii NMP na Piasku we Wrocławiu, pełniąc równocześnie funkcję rektora kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu oraz dyrektora Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Wrocławskiej (do roku 2017). W latach 2017-2021 był administratorem parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu-Leśnicy, a w roku 2021 został proboszczem tej parafii.

Od 2021 pełni funkcję dziekana dekanatu Wrocław-Zachód. Poza językiem ojczystym, zna język niemiecki i angielski. Na podstawie: https://diecezja.legnica.pl 

 


__________
4 marca 2023 | Aktualności