menu close menu

Ołtarz główny odzyskuje blask

Zakończył się drugi etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym. Renowacji zostały poddane dwa obrazy w ramach, gloria i kartusz herbowy. Całkowita wartość zadania to kwota 482 462,00zł.
Wykonanie tych prac nie byłoby możliwe bez pomocy różnych instytucji i osób prywatnych. Dzieło renowacji wsparli dotacjami:

Miasto Jelenia Góra – 100 000zł

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 250 000zł

Województwo Dolnośląskie – 30 000zł

Fundacja KGHM Polska Miedź ( darowizna) – 80 000zł

Środki własne Parafii – 22 462zł

 

Efektem przeprowadzonych kolejnych prac jest przywrócenie utraconych walorów estetycznych poprzez uzyskanie pierwotnej wartości wizualnej odbioru, a tym samym zachowanie i utrwalenie substancji malarskiej i rzeźbiarskiej kolejnych elementów cennego ołtarza głównego o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej.

Autorem ołtarza jest norweski rzeźbiarz Thomas Weissfeldt, pomocnikiem – snycerz z Jeleniej Góry David Hielscher, autorem obrazów- współpracownik Willmanna- malarz Johann Philipp Kretschmer.

Prace konserwatorskie prowadzone na łącznej powierzchni zabytku – ok. 47,8m2.


__________
23 listopada 2022 | Aktualności