menu close menu

Rok 2022

1. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym – Etap II : gloria, dwa obrazy           w ramach, kartusz herbowy
   Całkowita  wartość zadania:                  – 482 462,00zł
   Dofinansowanie Miasto Jelenia Góra – 100 000zł
   Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego     – 250 000zł
   Województwo Dolnośląskie                  –  30 000zł
   Fundacja KGHM Polska Miedź ( darowizna)             –  80 000zł
   środki Parafii                                           – 22 462zł
Efektem przeprowadzonych kolejnych prac  jest przywrócenie utraconych walorów estetycznych poprzez uzyskanie pierwotnej wartości wizualnej odbioru, a tym samym zachowanie  i utrwalenie substancji malarskiej i rzeźbiarskiej kolejnych elementów cennego ołtarza głównego o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej.
Autorem ołtarza jest  norweski rzeźbiarz Thomas Weissfeldt, pomocnikiem – snycerz z Jeleniej Góry David Hielscher, autorem obrazów- współpracownik Willmanna- malarz Johann Philipp Kretschmer.
Prace konserwatorskie prowadzone na łącznej powierzchni zabytku  – ok. 47,8m2.

__________
20 listopada 2022 | Bez kategorii