menu close menu

Św. Anno módl się za nami!

26 lipca dla Wspólnoty Parafii św. Erazma i Pankracego jest dniem wyjątkowym, ponieważ kościół św. Anny znajdujący się w centrum Jeleniej Góry, który jest częścią parafii, obchodzi swój dzień patronalny, czyli odpust. Uroczystej Eucharystii, która zgromadziła licznych wiernych przewodniczył ks. Mariusz Majewski, a współcelebransem był ks. Bogdan Żygadło- Gospodarz Parafii.

Na początku wszystkich zebranych przywitał ks. Dziekan, wyrażając swoją radość z tego, że to miejsce, jakim jest kościół św. Anny cieszy się nieustanną obecnością wielu osób, które przychodzą do tego „serca Jeleniej Góry”, by adorować Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Homilię wygłosił ks. Mariusz Majewski, a główny akcent położył na postać św. Anny, której poświęcona jest nasza kaplica HonorI Magnae ChrIstI aVlae DIVae Annae ereCta (wzniesiono na chwałę czcigodnej babki Chrystusa św. Anny).

Po co przychodzimy do babci, do dziadka? W tym miejscu odwołując się do własnych przeżyć, mówił o wielkiej roli dziadków w życiu rodziny. To doświadczenie domu, bliskości serca, wspólnej modlitwy, bliskości z pokolenia na pokolenie, jest wielką wartością dla współczesnego młodego pokolenia. Dziadkowie wspierają rodziców w procesie wychowania, a rola babci i dziadka jest nieoceniona. Oni dla wielu są wzorem wytrwałej, nieustannej modlitwy, paciorek po paciorku, w których zawierzane jest życie całej rodziny.

Warto wspomnieć, że w tym roku po raz pierwszy od ponad 30 lat (pomijając oczywiście czas pandemii) nie wyruszyła z naszego miasta piesza pielgrzymka na Jasną Górę, która po kilku dniach, dołączała do diecezjalnej grupy pielgrzymów. Zawsze w dniu św. Anny jeleniogórzanie wyruszali na pątniczy szlak! W tym roku nie znalazł się żaden chętny kapłan, który poprowadziłby grupę pielgrzymów, ale też zabrakło wiernych, którzy by księży do tego trudu mobilizowali. Nie łatwo mówiło się to księdzu Mariuszowi, który przez wiele lat był głównym przewodnikiem Legnickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Na zakończenie Mszy św. ks. Proboszcz złożył życzenia imieninowe wszystkim obecnym Solenizantkom i podziękował za wspólną modlitwę.

Warto wspomnieć na koniec (o tym też mówił główny celebrans) również o kaplicach poświęconych Matce Maryi, które są w naszej najbliższej okolicy: w Cieplicach, w Sosnówce, Kowarach, Krzeszowie, Witkowie Śląskim.

Barbara Ludorowska


__________
28 lipca 2022 | Aktualności