menu close menu

Św. Pankracy módl się za nami!

W czwartek, 12 maja obchodziliśmy uroczystość ku czci. św. Pankracego –  Patrona bazyliki. Odpust parafialny, czyli święto patrona kościoła parafialnego jest przede wszystkim świętem Wspólnoty Wiernych tworzącej daną parafię. To szczególny czas łaski  i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu.  Daje też okazję poznania świętego Patrona Parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opiekę.

Był to jednocześnie dzień dziękczynienia za 10 lat istnienia Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego w Jeleniej Górze. Placówka została założona w  2012 roku , jako publiczna szkoła katolicka – pierwsza w powojennej historii Jeleniej Góry. W tej dziękczynnej Eucharystii uczestniczyła Społeczność Zespołu Szkół Katolickich, nauczyciele i rodzice uczniów , członkowie Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u św. Erazma i Pankracego oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Uroczystą mszę św. sprawowało 14 kapłanów pod przewodnictwem J.E. ks. biskupa Andrzeja Siemieniewskiego.
Msza święta zakończyła się odśpiewaniem „Te Deum.  Na koniec ks. biskup wręczył  jubileuszowe „Medale 30-lecia Diecezji Legnickiej” osobom zaangażowanym w życie naszego Kościoła lokalnego, a dzieci z klasy pierwszej, pod opieką p. Anny Pierunek,  przygotowały krótki program słowno –muzyczny.

Barbara Ludorowska

 

ZA WIELOLETNIĄ SŁUŻBĘ I ODDANIE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA LEGNICKIEGO ,
ZA GŁĘBOKIE I ŻYWE ŚWIADECTWO WIARY I MIŁOSIERDZIA,
NAGRODZENI Z NASZEJ PARAFII  ZOSTALI:

Siostry Magdalenki od  Pokuty

Państwo Magdalena i Andrzej Kępińscy

Państwo Chalczyńscy

Państwo Iwona i Mirosław Dębscy

Państwo Barbara i Mirosław Ludorowscy

Pan Bernard Stankiewicz

Pani Wioleta Dąbrowska

Pan Piotr Koszel

Pan Jakub Mucha

Państwo Janusz i Bogusława Herbeciowie.


__________
12 maja 2022 | Aktualności