menu close menu

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Drogie Siostry! W imieniu Parafian, parafrazując słowa św. Jana Pawła II, dziękujemy Panu Bogu, że jesteście z nami, bo bardzo ważne jest wszystko, co czynicie, ale jeszcze ważniejsze od tego, cokolwiek czynicie, jest to, że jesteście i kim jesteście! A ogarniając wiarą, nadzieją i miłością samego Boskiego Oblubieńca, ogarniacie Go zarazem w tylu różnych ludziach, którym posługujecie: w szkole,  w parafii, w kościele, ale także z tą zwyczajną obecnością pośród nas: na ulicy, w sklepie i również ze swoją milczącą, modlitewną obecnością za klasztornymi murami.  Niech Pan Bóg błogosławi Waszej codziennej służbie Bogu i ludziom. Szczęść Boże !
     

Parafianie

Jak każdego 2-go dnia miesiąca Grupa Modlitewna św. Jana Pawła II spotkała się na adoracji Najświętszego Sakramentu oraz na rozważaniu nauki św. Jana Pawła II.
W modlitwę i rozważania o tajemnicy powołania włączyły się Siostry Magdalenki, pracujące w naszej parafii, ponieważ w święto Ofiarowania Pańskiego obchodzi się w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego.
Co to znaczy być konsekrowanym? Na tym pytaniu siostry oparły swoje modlitewne rozważania i poparły je słowami Jana Pawła II. To znaczy najpierw być poświęconym, oddanym, ofiarowanym Bogu. Przez profesję zakonną dokonuje się zupełne oddanie na własność Bogu. Jak powiedział Jan Paweł II – „ofiarowanie w świątyni zostaje niejako pomnożone przez oddanie się tylu na świecie serc konsekrowanych”.

Konsekracja poprzez profesję rad ewangelicznych — czyli śluby i przyrzeczenia (…) Zawiera się w niej dojrzały wybór Boga samego, oblubieńcza odpowiedź na miłość Chrystusa. Oddając Mu siebie w sposób całkowity i niepodzielny, pragniemy „iść za Nim”, decydując się na zachowanie czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w duchu ewangelicznych rad. Pragniemy upodobnić się do Chrystusa jak najściślej, kształtując swe życie wedle ducha Ośmiu Błogosławieństw z Kazania na Górze. Nade wszystko jednak pragniemy „mieć miłość”

Na zakończenie spotkania ksiądz Proboszcz wyraził swoją wdzięczność Siostrom za ich posługę w naszej Wspólnocie. Miłą niespodziankę przygotowała p. Maria i Andrzej Piętkowie, którzy złożyli życzenia Siostrom od całej Grupy św. Jana Pawła II i wręczyli wielki kosz z kwiatami . Na wieczornym czuwaniu obecna była Matka Generalna Sióstr Magdalenek s. Wiesława Kopij, a także siostry, które posługiwały w minionych latach w naszej Wspólnocie: s. Dorota i s. Zofia. Oprawę muzyczną przygotowała
s. Magdalena Bartkiewicz, która z Matką Generalną poprowadziła modlitewne rozważania

 Barbara Ludorowska


__________
4 lutego 2022 | Aktualności