menu close menu

Duchowe przygotowanie do beatyfikacji

Od 3 września trwała w naszej Wspólnocie Parafialnej modlitewna nowenna przed beatyfikacją ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Grupa modlitewna św. Jana Pawła II w te przygotowania włączyła się w swoim comiesięcznym spotkaniu, podczas którego wsłuchiwała się w słowa Jana Pawła, odnoszące się do Księdza Prymasa. To właśnie Jemu oddał hołd Karol Wojtyła, który niedługo po swoim wyborze na Stolicę Piotrowa, mówił: „ Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”

Stanęliśmy , jak każdego 2- go dnia miesiąca, przed Najświętszym Sakramentem, aby wspólnie się modlić i dziękować Bogu za rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy kard. Wyszyńskiego. Prosiliśmy, aby swoim przykładem, swoją mądrością wiary i miłością do Kościoła i Ojczyzny mógł skuteczniej jeszcze usługiwać naszym czasom i ludziom. A czasy są coraz trudniejsze- jak mówił podczas spotkania, ksiądz Proboszcz- dla ludzi prostych i uczciwych, przywiązanych do tradycji narodu chrześcijańskiego, krzywdzonego dziś niejednokrotnie przez własnych swych synów, którzy lekceważą dobro narodu, depczą sprawiedliwość, a na szpaltach swych gazet bezkarnie naciągają prawdę, atakują Polskę i od dziesiątków lat lansują niemoralność i grzech.

Bardzo mocno zabrzmiały słowa, wypowiedziane również przez księdza dziekana, na zakończenie modlitewnego czuwania: Dziś w polskiej przestrzeni publicznej głośno od projektów, na które my, ludzie wiary, jesteśmy zobowiązani wyrazić nasze, współczesne NON POSSUMUS, aby postawić tamę antychrześcijańskiej agresji. Nie zezwolić na ustawowe zmiany wymierzone przeciw fundamentom moralności, przeciw wartościom chrześcijańskiego życia. Mamy dziś obowiązek, aby wypowiedzieć głośno i wyraźnie – NON POSSUMUS! BO SĄ DOBRA, KTÓRYMI NIGDY NIE MOŻNA HANDLOWAĆ. SĄ WARTOŚCI, KTÓRYCH NIGDY NIE WOLNO POŚWIĘCIĆ W IMIĘ JAKICHKOLWIEK RACJI.

Oczywiście pamiętaliśmy, że Razem z kard. Wyszyńskim na ołtarze wyniesiona zostanie Matka Elżbieta Róża Czacka. Kim ona była? O tym opowiedział nam krótki film biograficzny. Zarówno kard. Wyszyński jak i Matka Czacka zawierzyli swoją drogę do świętości Matce Najświętszej i chcieli służyć Bogu i człowiekowi tak, jak Maryja. Bóg złączył tych dwoje ludzi, którzy byli tak różni, i przez nich dokonał wielkich rzeczy. Słowa księdza Prymasa: Soli Deo – Samemu Bogu i Matki Elżbiety: Przez krzyż do nieba, jakie nam zostawili, jakże są aktualne i dzisiaj. Pokazali nam drogę. Innej szukać nie trzeba

Jak co miesiąc modlitwa, połączona była z prezentacją multimedialną, w której można było wysłuchać wypowiedzi Jana Pawła II oraz Prymasa Tysiąclecia, obejrzeć fragmenty filmów archiwalnych .

                                                                                   Barbara Ludorowska


__________
11 września 2021 | Aktualności