menu close menu

Duchowe przygotowanie do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia

Beatyfikacja księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, uzgodniona ze Stolicą Apostolską, została wyznaczona na 12 września 2021 r. W związku z tym, w Kościele w Polsce trwają duchowe przygotowania do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Grupa modlitewna św. Jana Pawła II w te przygotowania włączyła się w swoim comiesięcznym spotkaniu, podczas którego wsłuchiwała się w słowa Jana Pawła, odnoszące się do Księdza Prymasa. To właśnie Jemu oddał hołd Karol Wojtyła, który niedługo po swoim wyborze na Stolicę Piotrowa, mówił: „ Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.

Stanęliśmy, jak każdego 2- go dnia miesiąca, przed Najświętszym Sakramentem, aby wspólnie się modlić i dziękować Bogu za rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy kard. Wyszyńskiego. Prosiliśmy, aby swoim przykładem, swoją mądrością wiary i miłością do Kościoła i Ojczyzny mógł skuteczniej jeszcze usługiwać naszym czasom i ludziom. A czasy są coraz trudniejsze- jak mówił podczas spotkania, ksiądz Proboszcz- dla ludzi prostych i uczciwych, przywiązanych do tradycji narodu chrześcijańskiego, krzywdzonego dziś niejednokrotnie przez własnych swych synów, którzy lekceważą dobro narodu, depczą sprawiedliwość, a na szpaltach swych gazet bezkarnie naciągają prawdę, atakują Polskę i od dziesiątków lat lansują niemoralność i grzech. Polska ma dzisiaj w świecie przyjaciół wśród wszystkich narodów. Wielka to zasługa takich ludzi jak Jan Paweł II czy Prymas Tysiąclecia. Kardynał Wyszyński przestrzegał jednak, żebyśmy nie zapominali, że w „aparacie międzynarodowym są zmobilizowane potworne siły, które zawsze czyhać będą na wolność naszego narodu”.

Bardzo mocno zabrzmiały słowa, wypowiedziane na zakończenie modlitewnego czuwania: Dziś w polskiej przestrzeni publicznej głośno od projektów, na które my, ludzie wiary, jesteśmy zobowiązani wyrazić nasze, współczesne NON POSSUMUS, aby postawić tamę antychrześcijańskiej agresji. Nie zezwolić na ustawowe zmiany wymierzone przeciw fundamentom moralności, przeciw wartościom chrześcijańskiego życia. Mamy dziś obowiązek, aby wypowiedzieć głośno i wyraźnie – NON POSSUMUS! BO SĄ DOBRA, KTÓRYMI NIGDY NIE MOŻNA HANDLOWAĆ. SĄ WARTOŚCI, KTÓRYCH NIGDY NIE WOLNO POŚWIĘCIĆ W IMIĘ JAKICHKOLWIEK RACJI.

Jak co miesiąc modlitwa, połączona była z prezentacją multimedialną, w której można było wysłuchać wypowiedzi Jana Pawła II oraz Prymasa Tysiąclecia, obejrzeć fragmenty filmów archiwalnych.

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE CZUWANIE 2- GO SIERPNIA!

                                                         Barbara Ludorowska


__________
4 lipca 2021 | Aktualności