menu close menu

Kapłańskie jubileusze

Święto Matki Kościoła, następujące bezpośrednio po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, było okazją do modlitwy za kapłanów naszej Wspólnoty, obchodzących jubileusze święceń prezbiteratu. Przy ołtarzu stanęło 6 kapłanów, świętujących różne jubileusze. Ks. Czesław Grębosz – 49 lat kapłaństwa, ks. Edward Ogrodowicz – 47, ks. Proboszcz – 35 lat, ks. Dominik- 12, ks. Michał 2 lata. Obok Dostojnych Jubilatów, Eucharystię sprawował neoprezbiter ks. Maciej Glinka, który święcenia kapłańskie przyjął 2 dni temu. 

Każdy jubileusz niesie ze sobą dozę refleksji. Dla dzisiejszych jubilatów jest to z pewnością okazja do spojrzenia w przeszłość, ale przede wszystkim okazja do dziękczynienia za to, co nazywamy w DAREM I TAJEMNICĄ. Kapłani dziękowali Bogu za to, że Bóg ich wybrał i posłał, by stawali się głosicielami Dobrej Nowiny . Dziękując za kapłaństwo, dziękowali za ludzi, których Bóg postawił na drodze ich kapłańskiego życia oraz prosili zebranych o modlitwę, która w ich posłudze jest bardzo potrzebna.

Drodzy Kapłani! Modląc się z Wami i za Was, życzymy przede wszystkim Bożego Błogosławieństwa, duchowej radości i satysfakcji oraz odwagi w zdawaniu przed Panem rachunku z posługi kapłaństwa. Modlimy się przez pośrednictwo Maryi Matki Kościoła o pomnożenie Darów Ducha św. i zapał do dalszej pracy apostolskiej.

 Barbara Ludorowska


__________
25 maja 2021 | Aktualności