menu close menu

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

W uroczystość Zwiastowania  Pańskiego 25 marca obchodzony jest w Kościele  Dzień Świętości Życia. Podczas porannej i wieczornej Eucharystii, dzieła duchowej adopcji nienarodzonych dzieci podjęła się grupa prawie 30  wiernych naszej parafii. Po  wyznaniu wiary,  nastąpił moment uroczystego przyrzeczenia. Poprzedziło go odśpiewanie, przy zapalonych świecach, hymnu  do Ducha Świętego „Veni Creator”. Następnie  wierni przystąpili do ołtarza i złożyli stosowne przyrzeczenie oraz deklarację. Uroczyście przyrzekli, że przez najbliższe dziewięć miesięcy będą  modlić się i podejmować wyrzeczenia w intencji dzieci zagrożonych aborcją.

Duchowa Adopcja jest ślubem, którego treścią jest modlitewne zobowiązanie podjęte przez konkretną osobę w intencji ocalenia zagrożonego życia dziecka w łonie matki oraz sprawiedliwego i prawego życia po urodzeniu dziecka, którego imię znane jest jedynie Bogu.
Istotą Duchowej Adopcji jest codzienna modlitwa, trwająca przez dziewięć miesięcy i obejmująca specjalną modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców oraz jedną z tajemnic Różańca, a także dobrowolnie podjęte praktyki religijne.

                                               Barbara Ludorowska


__________
25 marca 2021 | Aktualności