menu close menu

Rekolekcje wielkopostne

Tradycja chrześcijańska zakorzeniona w żydowskiej uczy, że pośród wielu nocy opisanych w Biblii cztery są najważniejsze: noc stworzenia, noc Abrahama, noc wyjścia z Egiptu i przejścia przez Morze Czerwone oraz noc Jezusa, która to nadaje ostateczny sens każdej nocy, jaka kiedykolwiek się wydarzyła i jeszcze wydarzy w naszym ludzkim życiu.

Owe cztery noce zawierają w sobie wszystkie noce biblijne jakie wydarzyły się w ludzkiej historii, w historii pojedynczego człowieka. Są symbolem każdej nocy, w której objawiło się światło Bożego zbawienia. Jednocześnie wskazują na jedną, jedyną noc – ustaloną i zarezerwowaną dla ostatecznego zbawienia wszystkich ludzi .

Te cztery noce są obecne także w naszym życiu. Nie tylko kiedy je wspominamy. Ciągle się wydarzają, powtarzają. Także teraz, w trwającym czasie epidemii. Są jak cztery etapy drogi do ostatecznego spotkania ze Światłem, którym jest nasz Stwórca i Zbawiciel. Przypominają nam, że nasze życie i powołanie ze swej natury jest paschalne! Jest ciągłym przechodzeniem z ciemności do światła, ze śmierci do życia.

Do takiego przejścia z ciemności do światła mają doprowadzić nas tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej Wspólnocie parafialnej. Prowadzi je ks. Robert Bielawski.
Niedzielna nauka rekolekcyjna prowadziła nas poprzez opis  stworzenia. To wtedy blask światła, które Bóg swym słowem powołał z niczego, rozświetlił pierwszą noc — noc stworzenia. Jutro poznamy noc Abrahama, który gotów był złożyć Bogu ofiarę z jedynego syna. W kolejny dzień przypomnimy sobie noc wyjścia z niewoli egipskiej , a na koniec noc naszego odkupienia.

              Barbara Ludorowska


__________
21 marca 2021 | Aktualności