menu close menu

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 marca 2021

1.  Dziś V Niedziela Wielkiego Postu, zgodnie z tradycją kościoła od tej niedzieli zasłonięte są w świątyniach krzyże, które uroczyście odsłonimy w czasie liturgii Wielkiego Piątku, jest to III Niedziela miesiąca- modlimy się za Dobroczyńców i Ofiarodawców naszej Bazyliki. Msza św. w ich intencji o godzinie 10.30.

2. Rozpoczynamy dziś w naszej Wspólnocie Rekolekcje Wielkopostne, prowadzi je ksiądz Robert Bielawski, którego serdecznie witamy i wypraszamy potrzebne łaski i światło Ducha Świętego na czas rekolekcyjnej przemiany naszych serc, dziś nauki w czasie każdej Mszy świętej, o godz. 17:15 zapraszamy na Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym, od poniedziałku do środy nauki rekolekcyjne dla dorosłych w czasie Mszy świętych o godz. 9:00, 18:00 oraz dla dzieci z poświęceniem książeczek w poniedziałek o godz. 16:30 we wtorek dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w środę o 16:30 dla Rodziców dzieci przystępujących do I Komunii oraz do Bierzmowania.

W środę dzień spowiedzi świętej rano od godz. 8:00 do godz. 9:00 i popołudniu od godz. 16:00 do godz. 18:00. Jednocześnie zachęcamy, aby nie odkładać spowiedzi na czas Wielkiego Tygodnia, ale skorzystać z tej możliwości w czasie rekolekcji, prosimy także o przekazanie tej informacji waszym bliskim w domach, na zakończenie rekolekcji nasza ofiara składana na tacę będzie wyrazem wdzięczności dla Księdza Rekolekcjonisty.

3. 25 marca w czwartek obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, jest to również Dzień Świętości Życia, w którym można podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego – jest to modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, światła, bolesnej lub chwalebnej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Deklaracje Duchowej Adopcji będzie można złożyć podczas Mszy św. o 9.00 i 18.00. Specjalne formularze będą przygotowane odpowiednio wcześnie.

4. W gablotach znajdują się plakaty z informacjami o naborze do szkół katolickich, do szkoły podstawowej i liceum. Na końcu kościoła są też ulotki nt naboru wraz z informacjami o 1 %, którym możemy wesprzeć szkolnictwo katolickie. Osoby, które zechcą przekazać 1 % na ten cel, mogą otrzymać bezpłatną pomoc w rozliczeniu PIT za rok 2020. Jest to możliwe w sekretariacie szkoły w Cieplicach – Parafia Matki Bożej Miłosierdzia (ul. PCK 23), w soboty od 10:00 do 11:00. Należy mieć ze sobą PIT z roku poprzedniego.

5. Pomocą w naszym duchowym przygotowaniu do świat wielkanocnych niech będą nabożeństwa:

  • Drogi krzyżowej w piątki: po Mszy świętej o godz. 9:00 i 17:15,
  • o 16:30 z udziałem dzieci
  • Gorzkie żale w niedzielę o godz. 17:15.

6. W przyszłą niedzielę przypada Niedziela Męki Pańskiej, zwana Palmową, podczas każdej Mszy świętej pobłogosławimy palmy.

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.

 


__________
20 marca 2021 | Ogłoszenia duszpasterskie