menu close menu

Dziękczynienie za 40 lat NSZZ „Solidarność”

W duchu solidarności, ponad podziałami politycznymi, w naszej bazylice 6 września 2020 r. modliliśmy się za naszą Ojczyznę z okazji 40. Rocznicy powstania NSZZ Solidarność.
W uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. dziekan Bogdan Żygadło udział wzięli przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, przedstawiciele sejmiku dolnośląskiego, władze powiatu, Miasta Jeleniej Góry, a przede wszystkim członkowie NSZZ Solidarność Ziemi Jeleniogórskiej, z przewodniczącym panem Franciszkiem Kopciem. Licznie przybyli również związkowcy,  którzy ją tworzyli i ci, którzy kontynuują idee związkowe współcześnie.
Homilię wygłosił ks. dziekan, a miała ona charakter tryptyku: NSZZ Solidarność – jej początki, teraźniejszość i pytanie: dokąd zmierza? W pierwszej części nawiązał do tego, co ostatnio pojawiało się często w medialnym przekazie, na wystawach, okolicznościowych ekspozycjach.
To sceneria tamtych dni, historycznego sierpniowego strajku. Szczególnie ten obraz o symbolicznym wymiarze: brama Stoczni Gdańskiej udekorowana kwiatami, wizerunkami Matki Bożej Częstochowskiej, portretami Ojca Świętego. Spoza prętów bramy wynurzają się dłonie strajkujących, splatają się z dłońmi bliskich, którzy przyszli przed Stocznię. Tak rodziła się „Solidarność”: w geście splecionych, solidarnych dłoni. I jeszcze w czymś bardzo ważnym:
W zawierzeniu Bogu, w modlitewnej wspólnocie. To była wspólnota polskich serc, sumień, pragnień, myśli, szlachetnych porywów.  Wyrosła z poczucia krzywdy, jaką komunistyczny system czynił wolności i godności pracy ludzkiej. Z pragnienia sprawiedliwości, odnowy moralnej, społecznej, gospodarczej Ojczyzny. Z ducha Polski nieujarzmionej, która nie zapomniała co to niepodległość  i wolność.  Zwracając się do uczestników Eucharystii mówił: „Wielu z was, dziś tu obecnych, współtworzyło wspólnotę „Solidarności”, szło wraz z nią drogami jej służby i walki, idzie dalej. Wspólnotę etosu, myślenia, działania. Porwał was wtedy, przed czterdziestu  laty, pamiętny wicher wolności  i nadziei. To wasza konsekwencja, determinacja na obranej drodze, to wasza wierność ideałom „Solidarności” odmieniła bieg dziejów naszej ojczyzny, więcej: przekreśliła pojałtański porządek Europy. Przyszło wam zwieńczyć długą, trwającą pół wieku, drogę przez morze czerwone politycznego zniewolenia i ideologicznej agresji. Doszliście do jego brzegu. Polska powstała by żyć – w dużej mierze dzięki wam, ludzie „Solidarności”. Wolna i niepodległa”.  W drugiej części podkreślił, że postulaty związkowców  „Solidarności” są wciąż niezamkniętą kartą, których nie sposób zapomnieć. Trzeba podejmować je w aktualnej sytuacji, w której żyjemy . Na zakończenie powiedział „ Waszym zadaniem na dziś jest  nieść dalej ideały roku 1980: budować silną, bezpieczną, sprawiedliwą, wolną Polskę. Pamiętać o zasługach poprzedników, szanować godność bliźnich i tak kształtować stosunki społeczne, by każdy miał udział w pomyślności naszej Ojczyzny”.W trakcie uroczystości poświęcony sztandar Związku Emarytów i Rencistów NSZZ Solidarność.
Po zakończonej Mszy św. zostały złożone kwiaty pod tablicą pamiątkową. Tam też przemówienia okolicznościowe wygłosili między innymi: pan Franciszek Kopeć- przewodniczący NSZZ Solidarność Ziemi Jeleniogórskiej, pani minister Marzena Machałek, pan senator Krzysztof Mróz, a ks. proboszcz podziękował wszystkim za udział w dzisiejszych uroczystościach.

                                                                                  Barbara Ludorowska


__________
6 września 2020 | Aktualności