menu close menu

XIV Niedziela zwykła

Ogłoszenia Duszpasterskie

XIV Niedziela Zwykła

5 Lipca 2020

 • Dziś XIV Niedziela zwykła. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej nowego wikariusza, księdza Dominika Słowińskiego, który 30 czerwca rozpoczął posługę wśród nas. Życzymy obfitości Bożych łask i opieki Maryi matki kapłanów.

 • Trwają wakacje. Msze św. w tygodniu o godz. 7:30, 9:00 i 18:00.

 • W poniedziałek, 6 lipca o godz. 17:00 będzie miał miejsce obrzęd włączenia dzieci do katechumenatu. Jest to bezpośrednie rozpoczęcie przygotowania do przyjęcia sakramentu chrztu przez te dzieci. Zapraszamy, aby wspólnie modlić się o łaskę wiary dla tych dzieci.

 • 11 lipca, w sobotę 77 rocznica mordów na Kresach i Msza święta w intencji pomordowanych o godz. 9:00.

 • W najbliższą sobotę, 11 lipca 2020 r., na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbędzie się trzecia już edycja Wielkiej Zbiórki Krwi Pamięci Kresów „BezKresni”. Akcja organizowana przez Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, bierze sobie za cel kultywowanie pamięci o wielowiekowej tradycji Kresów dawnej Rzeczpospolitej oraz rekordową zbiórkę krwi, tak potrzebnej każdego dnia, a szczególnie w okresie wakacji oraz trwającego stanu epidemii. Rejestracja krwiodawców przewidziana jest

  w godzinach od 9:00 do 13:00. Współorganizatorami wydarzenia, nad którym patronat honorowy objął Prezydent Miasta Jeleniej Góry są: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze.

 • Biuro Radio Maryja w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza na doroczną pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę w dniu 11 lipca. Szczegóły na plakacie.

 • Parafia Matki Bożej Miłosierdzia z Cieplic organizuje jednodniową pielgrzymkę na Górę Świętej Anny w piątek 24 lipca. W programie pielgrzymki zwiedzanie: Bazyliki w Nysie; Sanktuarium św. Józefa w Prudniku (jest to jedno z miejsc uwięzienia kard. Stefana Wyszyńskiego); Paulińskie Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej w Mochowie; Domek Loretański w Głogówku. Wyjazd z Cieplic o godz. 5:00 (przystanek na ul. Wolności naprzeciw Teatru o godz. 5:15), powrót ok. 23:30. Koszt: 85 zł. Przy zapisie należy podać adres i nr pesel, wymagane do zawarcia ubezpieczenia.

 • Dekret Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego o posłudze diakona stałego w Diecezji Legnickiej. Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią (charakterem), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich do Chrystusa, który stał się diakonem, to znaczy sługą wszystkich(KKK 1570).W ślad za ustawodawstwem Kościoła powszechnego i zgodnie z sugestią II Polskiego Synodu Plenarnego oraz z decyzją Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski o wprowadzenia w Polsce diakonatu stałego, podjętą 20 czerwca 2001 r., na mocy przysługujących mi uprawnień po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, z dniem 29 czerwca 2020 r. wprowadzam w Diecezji Legnickiej posługę diakonatu stałego. Sprawami naboru i formacji kandydatów do tej posługi zajmuje się powołany przeze mnie Zespół wdrożenia diakonatu stałego w Diecezji Legnickiej, któremu przewodniczy ks. dr Tomasz Czernik. W swoich działaniach Zespół kieruje się przepisami zawartymi w dokumencie: „Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce”.

 • Zachęcamy do lektury prasy katolickiej Niedzieli, Gościa niedzielnego i Małego gościa niedzielnego.


__________
29 lipca 2020 | Ogłoszenia duszpasterskie