menu close menu

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

Ósmego dnia od uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jeszcze raz przeszliśmy w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy, kończąc oktawę Bożego Ciała i oddając cześć Jezusowi obecnemu w Eucharystii. Tak jak szliśmy za Nim w procesji, tak mamy kroczyć wraz z Nim przez codzienne życie – oto przesłanie, które powinniśmy przyjąć kończąc obchody oktawy.

W tradycji Kościoła każda oktawa jest czasem kolejnych ośmiu dni od uroczystości, którą w liturgii świętujemy niczym jeden dzień. Ma to podkreślać wyjątkowy charakter określonej prawdy wiary oraz jej doniosłość dla chrześcijańskiego życia. W ciągu roku liturgicznego prawo kościelne podaje jedynie dwie takie uroczystości – Narodzenie Pańskie oraz Zmartwychwstanie Pańskie. Trzecim przypadkiem jest oktawa Bożego Ciała, która chociaż nie ustanowiona oficjalnie, to jednak jest bardzo żywa w świadomości wiernych i kultywowana w tradycji Kościoła. Te osiem dni to czas pogłębiania wiary w Jezusa Eucharystycznego, umacniania miłości i budowania osobistej więzi z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Odbywające się każdego dnia procesje eucharystyczne są wyrazem wiary w tę obecność

Mszę św. celebrował ks. Michał Kamiński, który podczas homilii mówił o znaczeniu ojcostwa ludzkiego i Bożego w naszym życiu.

Tak jak w Boże Ciało, tak na zakończenie oktawy, udaliśmy  się do czterech ołtarzy, aby słuchać słów Jezusa zapisanych na kartach Ewangelii mówiących o Eucharystii. Procesja, która miała przejść wokół bazyliki, z powodu ulewnego deszczu, zatrzymała się tylko przy dwóch pierwszych ołtarzach, a zakończona została wewnątrz kościoła przy ołtarzu św. Ignacego i św. Barbary.

Po odśpiewaniu uroczystego Te Deum i błogosławieństwie, zostały poświęcone przyniesione przez wiernych wianki z kwiatów i ziół, które są symbolem pracy. W modlitwie proszono, aby Bóg zachował od zniszczenia naszą przyrodę, a zwłaszcza nasze plony, owoce i zioła lecznicze, które są symbolem ludzkiej pracy a także utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom.

Ksiądz Proboszcz na zakończenie uroczystości podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do godnego przeżycia tych ośmiu dni; tym którzy uczestniczyli codziennie w procesji, tym którzy przygotowali ołtarze, a szczególnie Rodzicom dzieci, które  sypały kwiatki. Wszystkim dzieciom wręczył słodkie upominki i podziękował im za czynny udział w procesji.

                                                                                  Barbara Ludorowska


__________
18 czerwca 2020 | Aktualności