menu close menu

TRIDUUM PASCHALNE INNE NIŻ WSZYSTKIE – Droga Krzyżowa i Liturgia Męki Pańskiej

Wielki Piątek to dzień, w którym co roku, w samo południe, ulicami naszego miasta, idąc za krzyżem Chrystusa, rozważaliśmy Drogę Krzyżową Jezusa Chrystusa, Jego cierpienie i śmierć dla nas i dla naszego zbawienia. Tak było przez minione lata. Tegoroczny Wielki Piątek był inny. Z powodu stanu epidemii, w tym roku nie było możliwości organizacji i uczestnictwa w Drodze Krzyżowej więcej niż 5 osób. Dlatego w naszej bazylice, bez udziału wiernych odprawione zostało o godzinie 12.00, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które było transmitowane na żywo przez Internet.

Rozważania do tej szczególnej Drogi Krzyżowej napisał ks. prof. Paweł Bortkiewicz, a przewodniczył jej ks. dziekan Bogdan Żygadło. Autor rozważań zachęcał wiernych by zechcieli przejść tę drogę w swoich sercach, w swoich domach. Potrzebujemy bowiem dziś solidarności. Krzyż jest znakiem takiej ludzkiej solidarności. To była wyjątkowa droga. Samotnie nią przeszliśmy, rozważając mękę Pana Jezusa we własnych sercach , zamknięci w domach. Prosiliśmy w tym nabożeństwie Boga o to, abyśmy nie zmarnowali tego trudnego czasu. On może wydawać się przekleństwem, ale może okazać się niepowtarzalnym odkryciem, więcej doświadczeniem tego, co najcenniejsze w nas. Może być doświadczeniem żywego Boga.

Barbara Ludorowska

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Liturgii Wielkiego Piątku przewodniczył ks. Michał Kamiński. Jej przebieg również został zmieniony. Cześć Krzyżowi można było oddawać tylko przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego, z zachowaniem bezpiecznej odległości między uczestnikami liturgii. Opis Męki Pana Jezusa, tradycyjnie śpiewany przez parafialny chór,  w tym roku został wyśpiewany przez Przewodniczącego Liturgii – ks. Michała.

Po zakończonej liturgii, przeniesiono procesyjnie Najświętszy Sakrament do Bożego Grobu, który został usytuowany w ołtarzu św. Barbary. Tradycyjna adoracja trwała do godziny 21.00.


__________
13 kwietnia 2020 | Aktualności