menu close menu

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych od kilku lat przybierają bogatą formę na terenie miasta Jelenia Góra. W tym roku obchody w naszym mieście Patronatem Honorowym objął Prezydent RP pan Andrzej Duda, Prezydent Miasta pan Jerzy Łużniak oraz ks. Dziekan Bogdan Żygadło. Głównym punktem obchodów była uroczysta Eucharystia w intencji Żołnierzy Niezłomnych oraz ich bliskich, która była uroczyście celebrowana w jeleniogórskiej bazylice pod przewodnictwem ks. rektora Bogdana Żygadło. Wraz z nim przy ołtarzu stanął wicedziekan ks. Mariusz Majewski. Obecne były poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” Rejonu Jeleniogórskiego oraz NSZZ „Solidarność” Emerytów i Rencistów. We Mszy św. uczestniczyła pani minister Marzena Machałek, pan senator Krzysztof Mróz, pan wiceprezydent Jeleniej Góry Janusz Łyczko, przewodniczący Rady Miasta pan Wojciech Chadży, starosta powiatu jeleniogórskiego pan Krzysztof Wiśniewski oraz przewodniczący Rady Powiatu pan Eugeniusz Kleśta a także radni Miasta i Powiatu. Obecni byli również synowie Żołnierzy Niezłomnych: pan Marcin Zawiła, pan Julian Pyrzanowski i pan Józef Okulicz – Kozaryn.

Modlitwą ogarnialiśmy Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy niepodległości, z których wielu zakończyło swoje życie w kazamatach komunistycznych więzień. To o nich już w 1994r., kilkanaście lat przed ustanowieniem święta ku ich czci, upomniał się papież-Polak, św. Jan Paweł II. 18 maja 1994 pod Monte Cassino powiedział „Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa, pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią, ażeby nie zamazywać prawdy o naszej przeszłości w tym decydującym momencie dziejów. Kościół wspomina swoich męczenników w martyrologiach. Nie można dopuścić do tego, żeby w Polsce współczesnej, nie zostało odtworzone martyrologium Narodu Polskiego. Taka jest cena, jaką zapłaciliśmy za naszą dzisiejszą Niepodległość”. Właśnie słowa te przypomniał ks. dr Mariusz Majewski, który wygłosił okolicznościową homilię. W pierwszej części zacytował fragment książki Waldemara Kowalskiego „ Bohaterowie z dołów śmierci”, w której przedstawił kontekst historyczny dzisiejszego Święta, a szczególnie sytuację po dniu 19. 01. 1945 kiedy to dowódca AK gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” rozwiązał Armię Krajową, a jej członkowie stanęli wobec wyboru: Złożyć broń, czy dalej walczyć?

W drugiej części kazania, nawiązując do dzisiejszych czytań mszalnych wyjaśnił symbolikę „Wschodu”, z którego przyszedł do nas nieludzki system komunistyczny.
Wielki Post to 40- dniowa droga do odnowienia daru wolności, który człowiek otrzymuje od Stwórcy w dniu chrztu. To temat trzeciej części homilii. Potrzebujemy czasu oczyszczenia, odrodzenia i nawrócenia. Pomimo walki z nieprzyjacielem, jakim jest szatan, do której jesteśmy w tym czasie wezwani, jest szansa na zwycięstwo od Tego, który podpowiada nam jakie zastosować lekarstwo na pokusy złego ducha. Lekarstwem na pożądliwość ciała jest post, a skutkiem takiej postawy jest to, że dbamy o siebie samych. Na pożądliwość oczu lekarstwem jest jałmużna i w ten sposób dbamy o naszą relację z drugim człowiekiem. Na pychę żywota lekarstwem jest modlitwa, która poprawia nasze relacje z Bogiem. Słowo Boże daje nam więc wskazówkę jak walczyć ze złem, by z czystym sercem świętować Zmartwychwstanie- stwierdził na zakończenie ks. M. Majewski.

Po zakończonej Mszy św. następnie zebrani udali się przed kościół, aby złożyć kwiaty pod tablicą pamięci poświęconą Żołnierzom Niezłomnym. Tam w krótkim wystąpieniu, koordynator obchodów w naszym mieście pan Julian Pyrzanowski odniósł się do dzisiejszego święta. Głos zabrała pani minister Marzena Machałek, która odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a także pan senator Krzysztof Mróz. Natomiast były Prezydent Miasta, Marcin Zawiła przypomniał wszystkim, że upamiętniając tych Niezłomnych, którzy wsławili się na cały kraj, nie powinniśmy zapominać o tych, którzy związani są z Jelenią Górą. Do nich należą Kazimierz Pawłowski ps. „Nerw” (+10.02.1949), Jerzy Siwecki ps. „Bachus” (+16.11.1948), którym dedykowany jest obelisk wraz z tablicą pamiątkową na cmentarzu komunalnym. Na zakończenie zgromadzeni złożyli kwiaty i wieńce oraz zapalone zostały znicze pamięci.
W ramach obchodów miejskich Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, UKS działający w Zespole Szkół Katolickich u św. Pankracego zorganizował „Bieg Wilczym Tropem” w Parku Norweskim.

                                                           Barbara Ludorowska


__________
1 marca 2020 | Aktualności