menu close menu

Modlitwa Zranionego Kościoła

Bazylika jeleniogórska była jednym z czterech kościołów naszej diecezji, w których odbywały się modlitwy wspólnotowe w Dniu Modlitwy Zranionego Kościoła. 28 lutego zostaliśmy wezwani przez Pasterzy Kościoła w Polsce do modlitwy wynagradzającej i postu za grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich, dokonywane przez różnych ludzi, w tym również duchownych.

Uroczystej Mszy św. w bazylice św. Erazma i Pankracego przewodniczył J.E. ks. Biskup Stefan Cichy. Poprzedziła ją Droga Krzyżowa, którą poprowadził rektor bazyliki jeleniogórskiej, ks. Bogdan Żygadło. W rozważaniach mówił o tym, że radosne dzieciństwo i urok młodości mogą zostać zniszczone przez cierpienie i krzywdę ze strony dorosłych, w tym także ze strony duchowych, co według słów Papieża Benedykta XVI „przysłoniło blask Ewangelii takim mrokiem, jakiego nie znały nawet wieki prześladowań”. Wykorzystanie niewinnych i bezbronnych, którym najbardziej ze wszystkich, należy się sprawiedliwość wyrażana miłością, opieką i poszanowaniem godności – to niesprawiedliwość wołająca o pomstę do nieba.

Po zakończeniu nabożeństwa, odprawiona została msza św, której przewodniczył ks. bp Stefan Cichy. Modlitwą ogarnięte zostały osoby dotknięte jakąkolwiek przemocą ze strony niektórych duchownych i innych ludzi Kościoła, ale także prosiliśmy o łaskę nawrócenia i ducha pokuty dla wszystkich sprawców nadużyć, którzy swoim karygodnym postępowaniem, a nawet przestępstwem, głęboko zranili cały Kościół.

W homilii ks. biskup wzywając wiernych do postu i modlitwy, powiedział że wiele było trudnych sytuacji w Kościele, spośród których we współczesnym świecie najboleśniejsze jest wykorzystywanie seksualne małoletnich przez niektóre osoby duchowne. Podkreślił jednak , że szczególną uwagę i rozwagę trzeba zachować przy rozeznawaniu ewentualnych przypadków oskarżeń o wykorzystywanie seksualne przez kapłanów. Bez skrupulatnego, rzetelnego i sprawiedliwego procesu, nigdy nie wolno nam rzucać oskarżeń. Bo sporo jest takich przypadków w Polsce i innych krajach, że wielu kapłanów zostało niesłusznie oskarżonych i osądzonych przez media, stracili dobre imię i zostali napiętnowani. W swoim kazaniu podał również informacje o inicjatywach i działaniach Kościoła w Polsce na rzecz ochrony małoletnich.

Barbara Ludorowska


__________
28 lutego 2020 | Aktualności