menu close menu

Dzień Nauczyciela w Parafii

Tradycją naszej Parafii są spotkania duszpasterzy z dyrektorami i nauczycielami szkół, które znajdują się na jej terenie. Dnia 17. X. 2019 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej spotkało się liczne grono nauczycieli na wspólnej modlitwie, dziękując za powołanie do pracy wychowawczej i prosząc o Bożą pomoc na każdy dzień.

Oprawę Eucharystii przygotowali nauczyciele SP 13 oraz sami katecheci, a śpiewy prowadziła schola dziecięca, prowadzona przez s. Magdalenę. W Modlitwie Wiernych pamiętali o tych, którzy poprzedzili ich w drodze do wieczności, prosząc by ich trud budowania umysłów i serc ludzi młodych był dziś przykładem i natchnieniem dla nich samych.

W kazaniu Ksiądz Proboszcz odwołał się do słów św. Jana Pawła II adresowanych do nauczycieli i wychowawców oraz z uznaniem podkreślił trud, jaki zebrani wkładają każdego dnia w wychowanie młodego pokolenia. Podkreślał mocno, aby wychowawcy słowem i przykładem życia dawali świadectwo umiłowania prawdy, dobra i piękna oraz z miłością wypełniali swą misję wychowawczą. Na zakończenie życzył nauczycielom, aby Boże Błogosławieństwo towarzyszyło im w pracy każdego dnia w trudnej pracy kształtowania młodego pokolenia.  Na zakończenie, w imieniu uczniów, zebranym nauczycielom dziękowała młodzież z ZST „Mechanik”.

Po uroczystej Mszy św. dyrektorzy szkół i nauczyciele spotkali się na poczęstunku, przygotowanym przez katechetów pracujących w tutejszej parafii.

Tekst i zdjęcia: Barbara Ludorowska


__________
20 października 2019 | Aktualności