menu close menu

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

Ósmego dnia od uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jeszcze raz przeszliśmy w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy, kończąc oktawę Bożego Ciała i oddając cześć Jezusowi obecnemu w Eucharystii. Tak jak szliśmy za Nim w procesji, tak mamy kroczyć wraz z Nim przez codzienne życie – oto przesłanie, które powinniśmy przyjąć kończąc obchody oktawy.

W tradycji Kościoła każda oktawa jest czasem kolejnych ośmiu dni (łac. octavus – ósmy) od uroczystości, którą w liturgii świętujemy niczym jeden dzień. Ma to podkreślać wyjątkowy charakter określonej prawdy wiary oraz jej doniosłość dla chrześcijańskiego życia. W ciągu roku liturgicznego prawo kościelne podaje jedynie dwie takie uroczystości – Narodzenie Pańskie oraz Zmartwychwstanie Pańskie. Trzecim przypadkiem jest oktawa Bożego Ciała, która chociaż nie ustanowiona oficjalnie, to jednak jest bardzo żywa w świadomości wiernych i kultywowana w tradycji Kościoła. Te osiem dni to czas pogłębiania wiary w Jezusa eucharystycznego, umacniania miłości i budowania osobistej więzi z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Odbywające się każdego dnia procesje eucharystyczne są wyrazem wiary w tę obecność.

Mszę św. celebrował ks. Proboszcz, który podczas homilii nawiązał do czytań mszalnych. Przypomniał ewangeliczne wezwanie, by budować dom na skale i wskazał, że chodzi o to, by budować życie na Chrystusie i z Chrystusem. W dzisiejszej Ewangelii mamy bowiem pytanie o nasze fundamenty. To one są ostatecznie najważniejsze. A co jest najlepszym fundamentem? Jezus i wypełnianie Jego słów, spełnianie woli Ojca. To, co zbudujemy na Nim – przetrwa, a wszystko inne runie z wielkim hukiem.

Na początku Eucharystii poświęcono przyniesione przez wiernych wianki z kwiatów i ziół, które są symbolem pracy. W modlitwie proszono, aby Bóg zachował od zniszczenia naszą przyrodę, a zwłaszcza nasze plony, owoce i zioła lecznicze, które są symbolem ludzkiej pracy a także utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom.

W procesji do czterech ołtarzy wokół kościoła uczestniczył ks. Michał Kamiński – nowy wikary i licznie zgromadzeni wierni. Tak jak w Boże Ciało, tak na zakończenie oktawy udaliśmy się do czterech ołtarzy, aby słuchać słów Jezusa zapisanych na kartach Ewangelii mówiących o Eucharystii.

Ksiądz Proboszcz na zakończenie uroczystości podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do godnego przeżycia tych ośmiu dni; tym którzy uczestniczyli codziennie w procesji, tym którzy przygotowali ołtarze, a szczególnie Rodzicom dzieci, które sypały kwiatki. Wszystkim dzieciom wręczył słodkie upominki dziękował im za czynny udział w procesji.

                                                                                  Barbara Ludorowska


__________
28 czerwca 2019 | Aktualności