menu close menu

Promocja Ministrancka

W uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa, podczas Eucharystii o godzinie 12.00  miał miejsce uroczysty obrzęd przyjęcia do grona ministrantów pięciu  chłopców, a jeden został mianowany kandydatem na ministranta.  Od dłuższego czasu przygotowywali się oni zdobywając  wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnienia służby przy ołtarzu. Mszę św. sprawował  ksiądz Przemysław – opiekun ministrantów. Promocji ministranckiej przewodniczył ks. dziekan Bogdan Żygadło.

Na zakończenie uroczystości, dwaj chłopcy śpiewem podziękowali swoim Rodzicom za piękny przykład wiary i mobilizację do tej zaszczytnej służby.

Służba przy ołtarzu, często wiąże się z trudem i wyrzeczeniami, ale dzięki niej chłopcy mogą być naprawdę blisko Jezusa.

Nowym ministrantom gratulujemy i życzymy wytrwałości w pełnieniu tej pięknej posługi. Szczęść Wam Boże!

  Barbara Ludorowska


__________
3 czerwca 2019 | Aktualności