menu close menu

Wielbimy Krzyż Twój Panie!

W Wielki Piątek Kościół  rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Po procesji na wejście, ks. Przemysław, który w dniu dzisiejszym przewodniczył liturgii,  na znak pokuty i żalu za grzechy ukląkł przed ołtarzem, a my wszyscy, wyrażając naszą słabość i grzeszność również przyjęliśmy  postawę klęczącą.

Zgodnie z tradycją w kościołach tego dnia nie sprawuje się  Ofiary Eucharystycznej. Głównym elementem Liturgii Męki Pańskiej była adoracja Krzyża, na którym zawisło Zbawienia Świata. Adorację Krzyża poprzedziła Liturgia Słowa, w której słuchając opisu Męki Pańskiej według świętego Jana, niejako uczestniczyliśmy  w wydarzeniu Golgoty. Na zakończenie Liturgii Słowa w szczególnie uroczysty sposób prosiliśmy Boga w modlitwie powszechnej, prosząc o zbawienie całego świata.

W Wielki Piątek, choć nie sprawuje się  Eucharystii, mogliśmy  przyjąć Komunię świętą. Ostatnim natomiast aktem liturgicznym było  przeniesienie Najświętszego Sakramentu do symbolicznego  Grobu, gdzie będzie trwała adoracja  do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, do świętej nocy Zmartwychwstania.

                                                                                          Barbara Ludorowska


__________
20 kwietnia 2019 | Aktualności