menu close menu

Spotkanie z Beatą Kempą Ministrem ds. Pomocy Humanitarnej

Dnia 7 kwietnia 2019 r. z inicjatywy Terenowego Biura Radia Maryja odbyło się spotkanie z panią minister  Beatą Kempą, odpowiedzialną za sprawy dotyczące pomocy humanitarnej. Spotkanie prowadził pan Józef Rypiński, a tematem była polska pomoc humanitarna w Afryce i na Bliskim Wschodzie. W spotkaniu uczestniczył również pan senator Krzysztof Mróz.

Na początku Pani Minister przedstawiła dokonania polskiej pomocy humanitarnej oraz zasady jej działania . Wyjaśniła, że polska pomoc świadczona jest w dwóch kanałach; pierwszy to działania  organizacji pozarządowych. Jak stwierdziła, pomimo początkowych wątpliwości co do możliwości takiej współpracy, padających zwłaszcza ze strony opozycyjnej, ma ona miejsce i funkcjonuje dobrze i skutecznie, być może dlatego że obecny rząd po raz pierwszy zebrał i wysłuchał wszystkich przedstawicieli tych organizacji. Pomoc ta płynie między innymi z następujących organizacji: Caritas Polska, Sekcję Polska PKWP, UNICEF Polska, fundację Redemptoris Missio, PCPM, PAH, Polską Misję Medyczną. Organizacje te współpracują i realizują konkretne projekty ponad podziałami światopoglądowymi.

Drugim źródłem finansowania tej pomocy są fundusze,  na które poszczególne kraje wpłacają zadeklarowane kwoty do wyspecjalizowanych agend humanitarnych, należących do ONZ, Unii Europejskiej, czy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

W trakcie prelekcji Pani Minister  przedstawiła konkretne sumy jakie wpłacane są przez stronę polską, oraz szczegółowo sposoby jakimi ta pomoc jest wykorzystywana,  wyjaśniła też i podkreśliła wagę pomocy „na miejscu”. Jest to wg Pani Minister alternatywa do rozwiązania przymusowej relokacji uchodźców. Przemawia za tym racjonalność wydatkowania, a nade wszystko objęcie pomocą większej liczby ludzi bez konieczności przemieszczania. Nie chcemy nieść pomocy na pokaz, by móc chwalić się liczbą uchodźców, których przyjęliśmy. Jestem przeciwna takiej PR-owej pomocy- mocno zaakcentowała B. Kempa. Jako przykład podała wioskę Jazydów, którzy w ramach pomocy nie chcieli pieniędzy, ale pomocy w odbudowywaniu farm, które były źródłem ich utrzymania. Mówiła też o współpracy międzynarodowej w niesieniu pomocy, m.in. omówiła najnowszą polsko-węgierską inicjatywę, w ramach której zostanie wybudowany sierociniec w Syrii, oraz podpisane w grudniu memorandum na współpracę z US Aid w odbudowaniu mniejszościom religijnym na Bliskim Wschodzie domów i wspólnot, które stracili w wyniku ludobójstwa. Opowiedziała o  działalności  polskich wolontariuszy, czy lekarzy, którzy w ramach własnych urlopów zajmują się np. ratowaniem wzroku m.in. mieszkańców Kamerunu. Podkreślała też dostępne możliwości niesienia pomocy, m.in. leczenia tzw. ślepoty rzecznej, której ofiarą padają dzieci w Afryce środkowej, podczas gdy we Włoszech produkowany jest lek przeciwdziałający tej chorobie.

Na zakończenie zacytowała wypowiedź biskupa Aleppo z 2017 r. o polskich działaniach pomocowych.  „Z wyjątkiem organizacji religijnych, jest to jedyny rząd na świecie, który pomaga nam, chrześcijanom, pozostać w Syrii. Bez interesów, bez czegoś w zamian.”

W drugiej części spotkania zabrali głos słuchacze, zadając też pytania, na które odpowiedziała Pani Minister Kempa.

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY PREZENTACJĘ O DZIAŁALNOŚCI DEPARTAMENTU POMOCY HUMANITARNEJ I POLSKIEJ POMOCY HUMANITARNEJ.  PPH -podsumowanie 2017-2018 – prezentacja

 

Barbara Ludorowska

 


__________
7 kwietnia 2019 | Aktualności