menu close menu

Rekolekcyjna wędrówka z Marnotrawnym Synem (audio)

W niedzielę 7 kwietnia, rozpoczęliśmy czas świętych ćwiczeń rekolekcyjnych, które mają nas przygotować do dobrego przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej prowadzi ks. prof. Sławomir Stasiak.  Ten czas jest nam dany od Pana Boga, więc warto go dobrze wykorzystać i tak zaplanować swoją pracę i obowiązku, by znalazła się chwila na słuchania Słowa Bożego , głoszonego podczas rekolekcji oraz pojednanie z Panem Bogiem w sakramencie pokuty- mówił we wstępie do Eucharystii, ks. Proboszcz.

Nauki rekolekcyjne będziemy mogli wysłuchać od poniedziałku do środy podczas Mszy świętych o godz. 9.00, 16.30 ( dla młodzieży) i 18.00, natomiast spowiedź  została zaplanowana na środę . We wstępie do homilii, ks. rekolekcjonista stwierdził, że czas rekolekcji bywa porównywany do podróży, do której trzeba dobrze się przygotować, aby dotrzeć do celu. W tej podróży, która ma nas doprowadzić do pojednania z Bogiem, będzie nas prowadzić przewodnik, o którym mówiła Ewangelia z poprzedniej niedzieli – młodszy syn, nazwany w tradycji marnotrawnym. On ma nas prowadzić, bo to właśnie on przeszedł daleką drogę by znaleźć się w kochających ramionach Ojca i dopiero wtedy powiedział : zgrzeszyłem.
To z Synem Marnotrawnym zatrzymamy się, uświadamiając sobie nasz grzech, uwikłanie w zło. To bardzo ważne przed sakramentem pokuty zwłaszcza dziś, gdy  społeczeństwo postmodernistyczne nazywa grzech słabością, alternatywnym sposobem życia. Dziś trzeba wyraźnie nazwać zło złem, a grzech grzechem.

Jutro, podążając z synem marnotrawnym, będziemy się zastanawiać nad tym, co w  życiu Syna Marnotrawnego doprowadziło do zatrzymania się i do momentu, gdy jego droga ucieczki z domu ojca dobiegła końca. Zadamy sobie pytanie: Co my powinniśmy zrobić,  aby otrząsnąć się ze zła i wyzwolić z grzechu?

We wtorek staniemy w drzwiach domu ojca. Naszym celem będzie objęcie Ojca, który z miłością przyjmuje ponownie do domu.

Środa będzie dniem  prezentów- darów, które Ojciec daje swojemu synowi – dary odzyskanej wolności i dziecięctwa Bożego.

ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA NAUK REKOLEKCYJNYCH! Niedziela

Poniedziałek

Wtorek

 

                                                                                                          Barbara Ludorowska


__________
7 kwietnia 2019 | Aktualności