menu close menu

Zapłonęło Ognisko Patriotyzmu

Po raz ósmy zapłonęło przy naszej bazylice Ognisko Patriotyzmu , by zjednoczyć wokół siebie starsze i młodsze pokolenie i przypomnieć, jak wielką wartością jest miłość Ojczyzny. Tegoroczne spotkanie miało wyjątkowo podniosły charakter, ponieważ wpisało się w obchody 100-lecia Niepodległości. Było swego rodzaju manifestacją patriotyzmu, szacunku i refleksji nad historią Polski i Polaków, poprzez wspólne odśpiewanie pieśni opowiadających o dziejach naszego kraju. W repertuarze spotkania znalazły się pieśni patriotyczne i żołnierskie piosenki, a na zakończenie wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy.

Wspólny śpiew animowali pan Edward Sienniak i pan Marek Niewiadomski. Szczególnie ciepło zostali przyjęci najmłodsi uczestnicy – dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 27 „Okrąglaczek” i zespół muzyczny z SP2 pod kierunkiem s. Magdaleny.

Atmosfera stworzona podczas spotkania przy żywym ogniu przekonała, iż te pieśni porywają nas nadal i mimo upływu czasu, w dalszym ciągu dostarczają nam chwil wzruszeń, budzą wspomnienia i echa dawnych lat. Prowadzący spotkanie pan Mariusz Gierus przekonywał, że warto do nich wracać i przekazywać je następnym pokoleniom, aby za rok zaśpiewać je w jeszcze szerszym gronie! Podkreślił również, że to wydarzenie integrujące mieszkańców Jeleniej Góry wokół symboli i wartości patriotycznych. To już Tradycja naszej Parafii, której inicjatorem od roku 2011 jest Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz miejskich oraz pan senator Krzysztof Mróz.
Na zakończenie głos zabrał Gospodarz Parafii, ks. Bogdan Żygadło, który wyraził swoją wdzięczność dla organizatorów i uczestników tego ważnego i potrzebnego wydarzenia. Podkreślił przy tym, że Ognisko Patriotyzmu jest doskonałą lekcją, poprzez którą wszyscy uczymy się, że „wolność została nam nie tylko dana, ale i zadana”.

tekst i foto: Barbara Ludorowska

 


__________
11 listopada 2018 | Aktualności