menu close menu

Dzień Nauczyciela w parafii

18 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ks. dziekan Bogdan Żygadło zaprosił wszystkich nauczycieli naszej Parafii na uroczystą, wspólną modlitwę do bazyliki. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 18.00 Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Gospodarza Parafii, który podczas homilii serdeczne słowa skierował do licznie zgromadzonych pedagogów, wyrażając wdzięczność za podjęty trud wobec młodego pokolenia. Jednocześnie nawiązując do 18. Dnia Papieskiego przytoczył obszerne fragmenty nauki papieskiej, skierowanej do wychowawców, nauczycieli i katechetów. W tym miejscu warto zacytować fragment homilii z Łowicza ( 14.06.1999r):

Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. (…)Sam mam osobisty dług wdzięczności wobec polskiej szkoły, wobec nauczycieli i wychowawców, których pamiętam do dzisiaj i modlę się za nich codziennie. To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj owocuje w moim życiu. Dobro młodego pokolenia niech będzie troską waszego życia i waszej pracy wychowawczej

Na zakończenie ks. Proboszcz życzył nauczycielom, aby Boże Błogosławieństwo towarzyszyło im w pracy każdego dnia w trudnej pracy kształtowania młodego pokolenia i prosił, aby nadal przekazywali młodzieży dziedzictwo kultury i wiary oraz starali się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną.

Po zakończeniu Liturgii Eucharystycznej nauczyciele zostali zaproszeni do sali konferencyjnej w domu parafialnym na spotkanie przy kawie/herbacie i pysznym cieście.

tekst i foto: Barbara Ludorowska

Barbara Ludorowska


__________
18 października 2018 | Aktualności