menu close menu

Wieczornica grupy św.. Jana Pawła II

Jak każdego 2-go dnia miesiąca na wieczornej modlitwie spotkała się Grupa św. Jana Pawła II. Tym razem tematem wiodącym rozważań była obrona życia ludzkiego od momentu poczęcia.
Temat ten wybrzmiał nieprzypadkowo, ponieważ początek lipca w polskim Parlamencie rozpoczyna się  od dyskusji nad obywatelskim projektem ustawy „Zatrzymaj aborcję”.  Projekt ten   zakłada, że aborcja ze względu na nieuleczalne i ciężkie wady płodu powinna być zabroniona. Swoje poparcie dla tego projektu wyraziło 830 tys. osób, a Sejm skierował dokument do dalszych prac w komisjach.  Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny miała zająć się  dzisiaj  zaopiniowaniem projektu.

W dzisiejszej Wieczornicy modliliśmy się o sukces tej debaty w komisjach sejmowych, aby życie każdego człowieka było szanowane od poczęcia aż do naturalnej śmierci.  Zanosiliśmy nasze modlitwy prosząc o wstawiennictwo  św. Józefa, którego św. Jan Paweł II wskazywał nam jako Orędownika Życia.

Jak większość naszych spotkań, tak i dzisiejsze ubogacone było prezentacją multimedialną, która zawierała filmy i przemówienia Jana Pawła.

Wieczorne modlitwy zakończył różaniec, który „poprowadził” papież. Na zakończenie wierni oddali cześć Relikwiom Św. Jana Pawła i  odśpiewali ulubioną pieśń Papieża „Barkę” .

                                                                                  Barbara Ludorowska


__________
2 lipca 2018 | Aktualności