menu close menu

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W tym roku Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypadła 9 kwietnia. W tym dniu  obchodzony jest w Kościele  Dzień Świętości Życia. Podczas porannej i wieczornej Eucharystii, dzieła duchowej adopcji nienarodzonych dzieci podjęła się duża grupa   wiernych. Uroczyście przyrzekli, że przez najbliższe dziewięć miesięcy będą  modlić się i podejmować wyrzeczenia w intencji dzieci zagrożonych aborcją. Duchowa Adopcja polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców

W naszej Wspólnocie Parafialnej, po  wyznaniu wiary,  nastąpił moment uroczystego przyrzeczenia. Poprzedziło go odśpiewanie, przy zapalonych od Paschału świecach, hymnu  do Ducha Świętego .  Następnie  wierni przystąpili do ołtarza i złożyli stosowne przyrzeczenie, które przyjął ks. Proboszcz.

tekst i foto: Barbara Ludorowska


__________
11 kwietnia 2018 | Aktualności