menu close menu

Triduum Paschalne w bazylice

Jezus prawdziwie Zmartwychywstał! W naszej Bazylice zakończyły się obchody Świętego Triduum Paschalnego – przez ostatnią wieczerzę, śmierć na krzyżu. a ostatecznie zmartwychwstanie.

Cała parafia przeżywała wspólnie obchody tych najważniejszych w naszym życiu świąt. W Wielki Czwartek podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej odbył się obrzęd mycia nóg, ale również była to pamiątka ustanowienia kapłaństwa. Wspólnoty parafialne składały najserdeczniejsze życzenia wszystkim kapłanom naszej Bazyliki z księdzem kanonikiem Bogdanem Żygadło, rektorem bazyliki, na czele.

W Wielki Piątek odbyła się Liturgia Męki Pańskiej. Po jej odśpiewaniu, odsłonięty został Krzyż,któremu cała parafia oddawała cześć i pokłon. Na zakończenie Liturgii przeniesiono Najświętszy Sakrament do Bożego grobu, gdzie do północy odbyło się czuwanie.

Wigilię Paschalną rozpoczeliśmy poświęceniem ognia na zewnątrz bazyliki oraz Paschału, symbolu Zmartwychwstałego Chrystusa-Światłości świata, który towarzyszyć będzie nam przez cały rok. Obficie zastawiony stół słowa Bożego towarzyszył wszystkim zebranym w kolejnej części Wigilii Paschalnej; swoim śpiewem liturgię słowa ubogacił chór parafialny. Po obrzędzie poświęcenia wody odbył się również chrzest sześciorga dzieci, które były przygotowywane przez ostatni rok poprzez katechezy Biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego.

Na zakończenie liturgii odbyła się procesja rezurekcyjna ogłaszająca całemu światu Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Po błogosławieństwie Ksiądz Proboszcz złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne.

tekst i foto: Norbert Karwas

WIELKI CZWARTEK

 

WIELKI PIĄTEK

 

WIGILIA PASCHALNA

 


__________
3 kwietnia 2018 | Aktualności
Tagi: , , , , ,