menu close menu

Pierwsza Komunia Święta

Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego

Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1324

Pierwsza Spowiedź i Komunia Św. dzieci w naszej Parafii odbywa się w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Termin ustalany jest z rodzicami na spotkaniu organizacyjnym.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczyna się w PIERWSZEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ i trwa trzy lata.

Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się poprzez udział w katechizacji szkolnej oraz w ramach dodatkowych spotkań odbywających się przy parafii.

Rodziców wraz z dziećmi zachęcam do uczestniczenia, przez cały rok w niedzielnej Mszy św. o godz.11.00 w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci.


__________
20 lutego 2018 | Sakramenty